Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Wiadomości

tag
kategoria
Podatek od środków transportowych, podatek rolny, i podatek od nieruchomości nie uległy zmianie. Podatek leśny nieznacznie się zmniejszył i w roku 2019 wynosi 42,2356 zł.
Podatek od środków transportowych, podatek rolny, i podatek od nieruchomości nie uległy zmianie. Podatek leśny w roku 2018 wynosi 43,3532 zł.
W roku 2012 zmienia się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz termin wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.