Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Budowa nowego Ośrodka Zdrowia rozpocznie się w przyszłym roku (wizualizacje)

Urząd Gminy zapowiedział budowę budynku WOZ w Szebniach i przebudowę dróg w Gminie Jasło z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Prawie 9 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla Gminy Jasło

Gmina Jasło otrzymała 8 950 000 zł na budowę budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Szebniach oraz poprawę infrastruktury drogowej. Dofinansowanie otrzymano z Polskiego Ładu: Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Przewidywana wartość inwestycji to 9 750 000 zł.

Inwestycja poprawy infrastruktury planowana jest na terenie większości miejscowości Gminy Jasło. Zadanie obejmuje przebudowę dróg publicznych oraz wewnętrznych i jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane od wielu lat przez mieszkańców, sołtysów i radnych. Planowane działania mają na celu zapewnienie, aby sieć dróg na terenie gminy była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników.

Inwestycja w Szebniach zapewni lepszy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń stomatologicznych, opieki ambulatoryjnej dla kilku tysięcy mieszkańców gminy. Gmina Jasło jest podmiotem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle, który prowadzi w/w usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach budowy ośrodka zdrowia powstanie parterowy budynek wraz z zewnętrznym zagospodarowaniem. Obiekt będzie miał konstrukcję tradycyjną, gdzie znajdować się będą – gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, gabinet stomatologiczny wraz z rejestracją, pomieszczenie pielęgniarki, poczekalnią i pomieszczeniami towarzyszącymi – pomieszczenia socjalne, kotłownia, magazyny leków, pomieszczenia na odpady. Projektuje się zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu dojścia i dojazdu do budynku, utwardzeniu placów, wykonaniu oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenia działki. Realizacja inwestycji podzielona została na etapy. W ramach zadania wykonany zostanie etap I przedstawiony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Inwestycje realizowane będą w 2024 r.

Z serwisu Gminy Jasło na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska


ostatnia zmiana: 2023-10-10 11:20