Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Biblioteka pozyskała środki na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Biblioteka Narodowa opublikowała listę rankingową dla Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Łączna kwota dofinansowania dla 2265 bibliotek to ponad 27 mln złotych.

zdjęcie ilustracyjne - Pixabay

logo_do_programu_zakup_nowo__ci_wydawniczych.jpg

W dniu 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2022 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1.

Wśród  Instytucji, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymując kwotę dofinansowania w wysokości: 31 500,00 zł. Pod względem wysokości dofinansowania wśród bibliotek publicznych w województwie podkarpackim jesteśmy na trzecim miejscu, więcej otrzymała tylko Przemyska Biblioteka Publiczna oraz MBP w Tarnobrzegu. 

Biblioteka gminna i jej filie mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania zakupu zbiorów bibliotecznych.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach


data ostatniej modyfikacji: 2022-07-14 18:13:11