Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Nowy sprzęt komputerowy dla bibliotek gminy Jasło

kategoria: edukacja

Dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”, którego celem było rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10 - 18 lat, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” nasze biblioteki wzbogaciły się o 5 laptopów i 1 tablet.

Przypomnijmy, w sierpniu 2021 r. w bibliotekach gminy Jasło w Szebniach i Warzycach przeprowadziliśmy z młodzieżą za pomocą platformy Teams w sumie 60 godzin zajęć online w ramach warsztatów tematycznych „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie”.

Otrzymany sprzęt będzie udostępniony użytkownikom do korzystania na miejscu w bibliotekach, jak również wykorzystywany w lekcjach bibliotecznych i w zajęciach dla dzieci z j. angielskiego.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach


data ostatniej modyfikacji: 2022-02-21 12:21:29