Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

ksiązki szebnie

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Kwoty dofinansowania dla GBP i jej filii wyniosła 8500,00 zł, kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku równa się 50% dofinansowania.

Środki finansowe  przeznaczone na zakup publikacji wydawniczych oraz darmowy nieograniczony dostęp do zbiorów e-booków w serwisie LEGIMI wraz z udostępnianymi czterema czytnikami  dla czytelników bibliotek publicznych gminy Jasło w 2021 roku  wyniósł 42 000,00 zł. Jest to największa kwota od dziesięciu lat przeznaczona na zakup nowości wydawniczych, lektur uzupełniających dla mieszkańców naszej gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała również literaturę dla najmłodszych czytelników w ramach programu „Mała książka – wielki człowiek” w liczbie 60 egzemplarzy. 

Zakupiono ponad 1600 woluminów z dotacji podmiotowej GBP, MKiDN, Instytutu Książki oraz darów czytelniczych.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach


data ostatniej modyfikacji: 2021-11-09 22:40:18