Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Zabytkowe obrazy zostaną odrestaurowane

Parafia Szebnie otrzyma dotację na prace konserwatorskie przy trzech obrazach sztalugowych wpisanych do rejestru zabytków.

Rada Gminy Jasło podczas XL sesji jednogłośnie przyjęła uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Osobnicy oraz w Szebniach na opiekę nad zabytkami.

Poniżej szczegółowe informacje na temat prac przy szebieńskich obrazach przekazane przez Jakuba Godfryda z Urzędu Gminy w Jaśle.

Parafia w Szebniach uzyska 10 000,00 zł dotacji na prace konserwatorskie przy trzech zabytkowych obrazach. Całkowity koszt to 23 400,00 zł. Malowidła wpisane są do rejestru zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, dlatego istotne jest utrzymanie ich w jak najlepszym stanie.

Zakres rzeczowy prac lub robót: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych obrazach – Pieta ze św. Janem Ewangelistą i aniołami; Matka Boża z Jezusem trzymającym w dłoni jabłko; Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na ciemnym tle.
Zakres prac: Badania stratygraficzne, podklejenie osypujących się warstw i zapraw i polichromii, ściągnięcia podobrazi z krosien, oczyszczenie lic i odwrocia, usunięcie wszystkich przemalowań, usunięcie płócien dublażowych oraz wykonanie nowych dublaży, naciągnięcie płócien na nowe krosna, uzupełnienie ubytków gruntów, zapraw, werniksowanie pośrednie, scalanie warstw malarskich, werniksowanie końcowe.

Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót: Obraz Pieta z aniołami – stan zachowania obrazu jest zły. Gołym okiem widoczne są uszkodzenia płóciennego podobrazia, warstwa malarska jest pociemniała z licznymi przetarciami.
Obrazy Matka Boża z Jezusem trzymającym w dłoni jabłko; Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na ciemnym tle – dublażowe płótna osypują się i wymagają wymiany, wtórne uzupełnienia i przemalowania zafałszowują oryginalną estetykę obrazów.


data ostatniej modyfikacji: 2021-05-17 19:16:01