Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Dwór Gorayskich - obecna sytuacja

IMG_3701 - dworek Gorayskich - rok 2019

Sprawa własności zabytkowej nieruchomości pozostaje nierozstrzygnięta - trwa postępowanie komornicze.

Dwór do II wojny światowej należał do rodziny Gorayskich. Po wojnie mieścił się w nim dom dziecka. Po likwidacji domu dziecka w 2001 roku, było kilka pomysłów na zagospodarowanie budynku. Planowano między innymi utworzenie ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych lub przeniesienie do dworku części klas szkolnych (gimnazjum). Żadne z tych planów nie zostały jednak zrealizowane.

O zwrot upominali się spadkobiercy pierwotnych właścicieli ale w 2006 roku sąd przyznał własność starostwu powiatowemu.

Ostatecznie dworek został przez powiat sprzedany. Początkowo wydawało się, że nowy właściciel coś w nim zorganizuje ale z planów kolejny raz nic nie wyszło. Obiekt popadał w ruinę a jego sytuacja prawna coraz bardziej się komplikowała.

Poniżej informacja o aktualnej sytuacji uzyskana od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu - Delegatura w Krośnie.

Zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Szebniach jest wpisany do rejestru zabytków decyzją o numerze A-350 z dnia 21 marca 1996 roku. Budynek dworu i budynki gospodarcze są obecnie nieużytkowane i popadają w ruinę.

Według posiadanej wiedzy właścicielem zespołu nadal jest osoba cywilna. Urząd uzyskał informację od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztofa Dolnego, iż prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do tej osoby, i postępowaniem tym objęta jest również zabytkowa nieruchomość w Szebniach położona na działce o numerze ew. 168. Na skutek szeregu środków zaskarżenia sprzedaż licytacyjna zabytkowego zespołu nie doszła do skutku.

Właściciel zespołu nie stawia się na wyznaczone komisje i nie realizuje zaleceń konserwatorskich.


data ostatniej modyfikacji: 2020-10-09 12:56:13