Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Dzieje Rodu Gorayskich - zapowiedź książki

zofia macek - 1

Już wkrótce w bibliotekach Gminy Jasło dostępna będzie książka Z. Macek pt. „Dzieje Rodu Gorayskich”. Książka jest pokaźną pracą historyczną opartą na ogromnym materiale źródłowym. Część tych materiałów autorka pozyskała od rodziny Gorayskich.

Tak, jak we wcześniejszych publikacjach autorka pisze z myślą o młodszym pokoleniu, by dokładniej zapoznało się z historią naszej Małej Ojczyzny, jej problemami, wzlotami i trudnościami dnia codziennego, aby wyciągnęło z lektury tego opracowania wszystko co najlepsze, a umiłowanie swojej Ojczyzny wcielało w swoje młode życie.

Poniżej zachęcając Państwa do lektury publikujemy fragment pracy Zofii Macek.

Lata po II wojnie światowej były dla Gorayskich najtrudniejszym okresem. Zostali pozbawieni domów, środków do życia , wygód, służby dworskiej, większości przedmiotów osobistych. Musieli zamieszkiwać z dala od rodzinnej miejscowości, żyć w prymitywnych warunkach i szukać pracy zarobkowej, o którą w przypadku tzw. byłych obszarników było bardzo trudno. Po wojnie kraj był wyniszczony. Społeczeństwo dokonywało bilansu ogromnych strat. Ludzie wracali z wojennej tułaczki, poszukiwali zaginionych bliskich, przenosili się do nowych siedzib, w przypadku obszarników wielu udawało się na tzw. Ziemie Odzyskane, gdzie urządzali się w „nowych warunkach”. Nastąpiła zmiana ustroju, która jednym przynosiła awans, a innych spychała w dół. Musiało upłynąć sporo czasu, zanim ci drudzy zaczęli znajdować dla siebie miejsce w nowo kształtującej się strukturze społeczeństwa. Gorayscy stracili więcej niż tylko majątek. Rodowe – Szebnie – Moderówka były miejscem spotkań i kontaktów, więzi wsi z rodziną, wsi, która Gorayskich darzyła wielkim szacunkiem i gotowa był nieść im pomoc, mimo że sama była bardzo biedna…

Promocja książki jest planowana końcem września. Szczegółowe informacje w bibliotekach Gminy Jasło. Serdecznie zapraszamy.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach


data ostatniej modyfikacji: 2020-09-12 22:17:32