Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Do poniedziałku złóż deklarację aby uzyskać zniżkę za kompostowanie odpadów

Aby skorzystać z ulgi 5,40 zł na osobę miesięcznie za kompostowanie bioodpadów trzeba złożyć deklarację w urzędzie gminy. Aby ulga była naliczona od początku roku, trzeba zdążyć do 10. lutego.

fot. Pixabay

Od początku roku w gminie Jasło obowiązują nowe zasady dotyczące segregacji i ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej tutaj.

Jedną z nowości jest bonifikata za  kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. W tym celu należy złożyć deklarację. Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy wynika, że domyślnie zostanie ustalona opłata bez ulgi, także dla osób, które dotychczas w otrzymywanym zestawie worków nie otrzymywały worka na bioodpady (brązowego). Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć pełną deklarację, tak jak przy zmianie danych, w której oprócz deklaracji kompostowania podaje się też wszelkie pozostałe dane, w tym liczbę osób mieszkających i wylicza wysokość opłaty. Nie wiadomo czy w razie zmiany stawek trzeba będzie składać kolejną deklarację.

Przy zmianie danych obowiązuje termin do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Stąd termin 10 lutego.

Formularz deklaracji można pobrać ze strony Urzędu Gminy.

Poniżej pełna treść informacji z Urzędu Gminy wraz z instrukcją wypełniania deklaracji:

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 6 września 2019 roku  obowiązkiem każdego mieszkańca jest bezwzględna segregowanie odpadów powstających na terenie nieruchomości.

Podstawową stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 20,00 zł od 1 osoby miesięcznie.
W przypadku stwierdzenia braku lub złej segregacji Wójt zobowiązany jest do wystawienia decyzji o opłacie podwyższonej w wysokości czterokrotności stawki podstawowej t. j. 80,00 zł za 1 osobę na miesiąc.

Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z ulgi w kwocie 5,40 zł na osobę miesięcznie w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wówczas opłata miesięczna od 1 osoby na miesiąc wynosi 14,60 zł.
Warunkiem jest złożenie deklaracji osobiście w Urzędzie Gminy Jasło w godzinach pracy urzędu, pocztą, lub przez epuap. Ostatecznym terminem jest 10 luty 2020 r.(kompostownik liczony będzie od stycznia). Po tym terminie można również złożyć deklarację i zadeklarować kompostownik – ulga liczona będzie wówczas od lutego i następnego miesiąca adekwatnie do terminu złożenia nowej deklaracji.
Drugim koniecznym warunkiem do zastosowania ulgi jest posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów.

Osoby fizyczne które do 10 lutego 2020 roku nie złożą nowej deklaracji na odpady komunalne zostaną poinformowane o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zawiadomienia.

Worki na odpady komunalne wydawane były w domach ludowych. W przypadku nieodebrania worków lub ich braku dostępne są w siedzibie Firmy EKOMAX na Wolicy lub na samochodzie w dniach odbioru odpadów komunalnych według harmonogramu.
Do worków brązowych (lub czarnych osobnych w przypadku nie posiadania brązowych) wrzucamy bioodpady jeżeli nie deklarujemy kompostownika i wystawiamy w terminach odpadów zmieszanych czyli dwa racy w miesiącu.

Instrukcja wypełnienia deklaracji:
Pole nr 1 – pesel, tel.
Pole nr 2 – data wypełnienia deklaracji
Pole nr 4 – zaznaczamy nowa deklaracja i data 01.01.2020.
Pole nr 5 – zaznaczamy odpowiednio właściciel/użytkownik
Pole nr 6 – osoba fizyczna
Pole nr 7 – Nazwisko
Pole nr 8 – Imię
Pole nr 10 – Jasło
Pole nr 11 – Miejscowość
Pole nr 12 – nr domu
Pole nr 13 – kod pocztowy
Pole nr 14 – Poczta
Pole nr 29 – odpowiednio posiadam lub nie posiadam
Pole nr 30 – stawka 20,00 zł
Pole nr 31 – ilość osób zamieszkałych
Pole nr 32 – iloczyn pól 30 i 31
Pole nr 33 – kwota ulgi 5,40 zł razy ilość osób zamieszkałych z pozycji nr 31
Pole nr 34 – różnica pola nr 32 i pola nr 33
Pole nr 42 – data wypełnienia
Pole nr 43 – podpis
Należy również podpisać klauzulę RODO na następnej stronie.
Pozycja 34 informuje o wysokości opłaty miesięcznej. Pomnożona przez 3 stanowi wysokość jednej raty.

W załączeniu, oprócz informacji już wcześniej dostępnych: Oświadczenie (konieczne do wypełnienia w przypadku różnicy w ilości osób zameldowanych a mieszkających)


Więcej informacji można znaleźć na tej stronie pod tagiem odpady komunalne oraz na stronie Urzędu Gminy w dziale gospodarka odpadami komunalnymi.


ostatnia zmiana: 2020-02-06 18:18