Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Po zagładzie dalej jest życie - Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

obchody - 06

Mieszkańcy gminy Jasło uczcili XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na Cmentarzu Jeńców Radzieckich w Dołach Bierowskich, gdzie spoczywają zamordowani przez hitlerowców w latach 1942 - 1944 w obozie w Szebniach.

Następnie przy Pomniku Ofiar Zagłady z II wojny światowej w Szebniach, gdzie honorową wartę pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej zapalono znicze, złożono kwiaty oraz uczczono minutą ciszy pamięci o tych, którzy stracili życie w Hitlerowskim Obozie Pracy Przymusowej w Szebniach. W apelu pamięci udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, dyrektor SP, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych: Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i Zakładu Karnego w Jaśle.

W bibliotece w Szebniach uczestnicy obchodów wysłuchali patriotycznego koncertu w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Szebniach, który poprzedzał wykład Zofii Macek - historyka, regionalistki i autorki wielu publikacji na temat II wojny światowej. Wykład dotyczył tragicznych losów ludności polskiej, rosyjskiej, romskiej, słowackiej i żydowskiej uwięzionych w obozie w Szebniach. Autorka przypomniała, że w Auschwitz byli więzieni i mordowani obywatele niemal wszystkich krajów Europy, okupowanych przez Niemców. Ponad 1,1 mln osób nie doczekało wolności. Zginęli w największej z hitlerowskich fabryk śmierci. Dopełnieniem prelekcji był film dokumentalny „Obóz w Szebniach”.

Gmina Jasło, GBP i SP w Szebniach po raz trzeci byli organizatorem Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w dniu 4 lutego 2020 roku. Uroczystość upamiętnienia ofiar holokaustu przebiegała w tym roku pod hasłem: Po zagładzie dalej jest życie.

Ziemia jasielska na zawsze będzie nosić blizny odciśnięte przez historię, miejsca, o których musimy pamiętać i pielęgnować w naszych sercach, umysłach, a także w szacunku do drugiego człowieka.

Bo to „ludzie ludziom zgotowali ten los” ostrzegała Zofia Nałkowska.

Organizatorzy dziękują za udział w uroczystości: przybyłym gościom, ks. Henrykowi Magudzie, ks. Wacławowi Rybce, dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom z SP w Szebniach, pracownikom biblioteki, a także władzom gminy za pomoc organizacyjną.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach


data ostatniej modyfikacji: 2020-02-05 11:00:14