Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku

Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych, opłatach i zasadach segregacji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2020  

Wywóz odpadów z Szebni a także z Zimnej Wody, Bierówki, Niepli i Chrząstówki zaplanowany jest w dniach:


zmieszane
segregowane
styczeń
8, 2230
luty
5, 19
27
marzec
4, 18
26
kwiecień
1, 18, 29
24
maj
13, 27
22
czerwiec
10, 24
19
lipiec
8, 2217
sierpień
5, 19
14
wrzesień
2, 16, 30
11
październik
14, 28
9
listopad
14, 25
5
grudzień
9, 23
3, 31

Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło wykonuje firma
PHU „EKOMAX” Kotulak Jerzy,
tel. kontaktowy: 609 903 310

Zasady segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 w całej Polsce wprowadzany jest Wspólny System Segregacji Odpadów. Również na terenie Gminy Jasło od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady. Jak informuje przedstawiciel Urzędu Gminy Jasło zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dodatkowe informacje, adekwatne również dla Gminy Jasło, można znaleźć pod adresem http://naszesmieci.mos.gov.pl

Od 1 stycznia 2020 segregacja jest obowiązkowa dla wszystkich.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JASŁO

Przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych obowiązuje kolorystyka worków do gromadzenia odpadów komunalnych, jak poniżej:

 1. worek żółty – z przeznaczeniem na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

  Wrzucamy:
  - butelki po napojach,
  - opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
  - opakowania po produktach spożywczych,
  - plastikowe zakrętki,
  - plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
  - plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
  - styropian (za wyjątkiem styropianu budowlanego),
  - puszki po napojach i sokach,
  - puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
  - złom żelazny i metale kolorowe,
  - metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
  - folia aluminiowa,
  - kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
  Nie powinno się wrzucać:
  - strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
  - odpady budowlane i rozbiórkowe,
  - nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 2. worek zielony – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

  Wrzucamy:
  - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
  - butelki po napojach alkoholowych,
  - szklane opakowania po kosmetykach.
  Nie powinno się wrzucać:
  - szkło stołowe – żaroodporne,
  - ceramika, doniczki,
  - znicze z zawartością wosku,
  - żarówki i świetlówki,
  - szkło kryształowe,
  - reflektory,
  - nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
  - termometry i strzykawki,
  - monitory i lampy telewizyjne,
  - szyby okienne i zbrojone,
  - szyby samochodowe,
  - lustra i witraże,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 3. worek niebieski – z przeznaczeniem na papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

  Wrzucamy:
  - opakowania z papieru lub tektury,
  - gazety i czasopisma,
  - katalogi, prospekty, foldery,
  - papier szkolny i biurowy,
  - książki i zeszyty,
  - torebki papierowe,
  - papier pakowy.
  Nie powinno się wrzucać:
  - papier powlekany folią i kalka,
  - kartony po mleku i napojach,
  - pieluchy jednorazowe i podpaski,
  - pampersy i podkładki,
  - worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
  - tapety,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 4. worek brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji

  Wrzucamy:
  - gałęzie drzew i krzewów,
  - liście, kwiaty i skoszona trawa,
  - trociny i kora drzew,
  - owoce, warzywa itp.
  Nie powinno się wrzucać:
  - kości zwierząt,
  - mięso i padlina zwierząt,
  - olej jadalny,
  - drewno impregnowane,
  - płyty wiórowe i MDF,
  - leki,
  - odchody zwierząt,
  - popiół z węgla kamiennego,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone mogą być gromadzone selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych pod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.

 5. worek czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne, które pozostały po przeprowadzonej wcześniej segregacji odpadów komunalnych.

Opłaty

Rada Gminy Jasło ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • 20,00 zł miesięcznie od osoby

W przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki naliczona zostanie opłata podwyższona równa czterokrotności stawki podstawowej.

Ulga za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

 • 5,40 zł miesięcznie od osoby

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć deklarację. Więcej o nowych zasadach w poprzedniej wiadomości.

Urząd Gminy Jasło zamieścił na swojej stronie formularz deklaracji, którą należy złożyć także w przypadku chęci zadeklarowania stosowania kompostownika.

TERMINY PŁATNOŚCI

 • za styczeń, luty, marzec do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
 • za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień do 15 listopada

Więcej informacji

Informacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi Urząd Gminy Jasło zamieszcza na swojej stronie


ostatnia zmiana: 2020-01-07 12:35