Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Odpady komunalne - nowe zasady, nowe ceny

Od 1 stycznia 2020 roku czeka nas podwyżka opłat za odpady a segregacja będzie obowiązkowa. Wysokość podwyżki można ograniczyć korzystając z ulgi za kompostowanie bioodpadów.
Nastąpiła także zmiana numeru konta, na które można wpłacać należności za gospodarowanie odpadami.

W związku ze zmianą ustawy, nie ma już możliwości deklaracji czy zbiera się odpady w sposób selektywny czy nie. Obowiązuje jedna stawka i obowiązek segregacji. Natomiast w przypadku stwierdzenia braku segregacji nałożona zostanie karna opłata w wysokości równej czterokrotności stawki podstawowej.

Stawka podstawowa została ustalona na 20 zł miesięcznie od osoby. Opłata ta może być obniżona o 5,40 zł jeśli odpady ulegające biodegradacji będą kompostowane w przydomowym kompostowniku - w takim przypadku należy złożyć stosowną deklarację.

Więcej informacji poniżej - w kopii skanu wydruku informacji urzędu gminy:


ostatnia zmiana: 2019-12-10 19:04