Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Gminy Jasło

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” jest Biblioteka Narodowa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej filie uczestniczą w programie Biblioteki Narodowej Priorytet 1, który został skierowany do bibliotek publicznych na zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Realizując tegoroczne dofinansowanie wzbogaciliśmy zbiory o nowe wydania utworów, opracowania dotyczące życia i twórczości wybitnych polskich literatów – patronów kolejnych lat jubileuszowych, ustanawianych corocznie przez aklamację - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zakupiliśmy wydawnictwa Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Leopolda Tyrmanda oraz nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób sprawnych inaczej.

Całość zrealizowanego zadania w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” wynosi 19 200,00 zł.

Księgozbiór bibliotek publicznych gminy Jasło powiększył się o ponad 1400 wydawnictw.

Zapraszamy do korzystania z nowości wydawniczych w GBP w Jaśle z/s w Szebniach i jej FGBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach.

S. Ablewicz, GBP w Jaśle z/s w Szebniach


data ostatniej modyfikacji: 2019-11-19 10:51:29