Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Zapowiedź przebudowy drogi do Chrząstówki

Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 3 września br. zatwierdził wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach trzech zadań. W wyniku postępowania wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle – informuje Starostwo Powiatowe.

Jednym z zadań jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka Przybówka” w km 0+400 – 1+370 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+340 – 0+400 w ramach zadania „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”, czyli przebudowa obejmie odcinek mniej więcej od cmentarza w Szebniach do skrzyżowania z drogą na Nieplę.

Zadanie to ma zostać sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przy okazji warto wspomnieć, że droga do Niepli też zyskała kilka dni temu nową nawierzchnię.


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-05 11:58:43