Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Wiadomości

kategoria

Zamknięcie mostu na Jasiołce

Od najbliższego wtorku (21.05.2019) w związku z przebudową ma być zamknięty most na Jasiołce w ciągu drogi powiatowej Szebnie - Tarnowiec. Utrudnienia mają potrwać do końca roku.

Komunikat Powiatu Jasielskiego:

Utrudniania w ruchu na drodze Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”, w dniu 21 maja br., tj. wtorek, zostanie zamknięty most.

Objazd zostanie poprowadzony przez Jasło drogami powiatowymi oraz drogą krajową nr 28, wg mapy zamieszczonej w załączeniu. Objazd będzie obowiązywał do 31 grudnia 2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


kliknij by powiększyć

Najbliższe możliwe objazdy prowadzą przez Jasło lub Jedlicze.

Remont tej drogi planowany był od dłuższego czasu i rozpoczął się w ubiegłym roku przebudową drogi i budową chodników na odcinku w Szebniach.
W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano  1 000 000, 00 zł na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa”.

W lutym radni zdecydowali o ubieganiu się o dofinansowanie na to zadanie.

W dniu 6 lutego br. radni podczas VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle zdecydowali ubieganiu się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”.

Obecnie istniejący obiekt mostowy posiada nienormatywną nośność, która ze względu na stan techniczny jest ograniczona do 20 ton. Po wykonaniu inwestycji obecnie istniejący obiekt osiągnie nośność klasy „B”, tj. 40 t. Dojazdy do mostu również są w złym stanie technicznym – nawierzchnia posiada liczne deformacje, ubytki i zarysowania, nasilające się szczególnie wzdłuż krawędzi jezdni. 
W większości szerokość jezdni nie spełnia wymagań normowych i konieczne jest wyszerzenie jezdni do 6,0 m, co pozwoli na ujednolicenie parametru szerokości na całej długości dojazdów i na moście.

Realizacja przedmiotowego zadania przyniesie korzyść nie tylko społeczności zamieszkującej bezpośrednio przy tej drodze, ale zasięg jej wpływu będzie znacznie szerszy, ponieważ istniejący most jest jedynym w okolicy, najbliższe przeprawy samochodowe znajdują się dopiero w Jaśle (ok. 7,5 km) i w Jedliczu (ok. 5,5 km). Dla tej części gmin Jasło i Tarnowiec droga powiatowa Nr 1847R stanowi oś komunikacyjną na linii północ – południe, a w okolicy nie istnieje alternatywa na tym kierunku. Stąd też przedmiotowa droga jest jedyną możliwą drogą łączącą bezpośrednio miejscowości gminy Tarnowiec i tej części gminy Jasło z drogą krajową nr 28, a poprzez nią z innymi miejscowościami, nie tylko naszego regionu.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podziękował radnym za wsparcie działań zmierzających do realizacji tej inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie złożenie wniosku do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, o dofinansowanie w kwocie 3.499,7 tys. zł, z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2019, tego zadania inwestycyjnego.

10 kwietnia podczas XI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle radni dokonali zmian w budżecie. Jedną ze zmian było przeznaczenie środków na udział własny w ważnych inwestycjach drogowych, które mają być realizowane przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Te zadania to m.in.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka” oraz „ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”.


AKTUALIZACJA

Dodatkowe informacje Starostwa Powiatowego odnośnie zamknięcia mostu i zakresu prac:

Z dniem 21.05.2019 r. most zostanie całkowicie wyłączony z ruchu tak pieszego jak i kołowego. Nie została przewidziana przeprawa tymczasowa.

Inwestycja składa się z dwóch części:

  1. Części drogowej, obejmującej przebudowę drogi przed i za mostem w km 1+114,50 - 1+649 i 1+800 - 2+100. Roboty obejmą przebudowę konstrukcji jezdni z jej wyszerzeniem do 6,00m z obustronnymi opaskami o szerokości 1,00m, utwardzonymi destruktem na szer. 0,75m.
  2. Części mostowej, obejmującej przebudowę mostu w km 1+699 wraz z dojazdami na odcinku w km 1+649 - 1+809. Będzie to praktycznie budowa nowego obiektu gdyż z istniejącego mostu pozostanie tylko wzmocniona podpora środkowa. Nowy 2-przęsłowy obiekt o konstrukcji zespolonej, dł. całkowitej 60,60m, zaprojektowano na obciążenie 40t z jezdnią o szer. 6,00m i opaskami bezpieczeństwa 0,5 i 1,25 m (opaska dopuszczona do ruchu pieszego).

Planowany termin zakończenia robót to 13.12.2019 r. a ruch na moście zostanie przywrócony po uzyskaniu decyzji na jego użytkowanie.


data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 18:31:22