Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Terminarz odbioru, podwyżka opłat i inne informacje o odpadach na 2019r

Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych, opłatach i zasadach segregacji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2019  

Wywóz odpadów z Szebni a także z Bierówki, Zimnej Wody, Niepli i Chrząstówki zaplanowany jest w dniach:


zmieszane
segregowane
styczeń
15, 2928
luty
12, 26
25
marzec
12, 26
25
kwiecień
9, 23
29
maj
7, 21
20
czerwiec
4, 18
17
lipiec
2, 16, 3015
sierpień
13, 27
12
wrzesień
10, 24
9
październik
8, 22
7
listopad
5, 19
4
grudzień
3, 17
2

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów zielonych mają być podane do wiadomości w terminie 14 dni przed planowaną zbiórką.

Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło wykonuje firma
PHU „EKOMAX” Jerzy Kotulak,
tel. kontaktowy: 609 903 310

Worki na odpady komunalne dla osób, które segregują na terenie Gminy Jasło na 2019 r. będą dystrybuowane w Domu Ludowym w Szebniach w piątek 11 stycznia od 10:00 do 16:00.

Zasady segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 w całej Polsce wprowadzany jest Wspólny System Segregacji Odpadów. Również na terenie Gminy Jasło od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady. Jak informuje przedstawiciel Urzędu Gminy Jasło zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dodatkowe informacje, adekwatne
również dla Gminy Jasło, można znaleźć pod adresem http://naszesmieci.mos.gov.pl

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JASŁO

Przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych obowiązuje kolorystyka worków do gromadzenia odpadów komunalnych, jak poniżej:

 1. worek żółty – z przeznaczeniem na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

  Wrzucamy:
  - butelki po napojach,
  - opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
  - opakowania po produktach spożywczych,
  - plastikowe zakrętki,
  - plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
  - plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
  - styropian,
  - puszki po napojach i sokach,
  - puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
  - złom żelazny i metale kolorowe,
  - metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
  - folia aluminiowa,
  - kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
  Nie powinno się wrzucać:
  - strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
  - odpady budowlane i rozbiórkowe,
  - nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 2. worek zielony – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

  Wrzucamy:
  - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
  - butelki po napojach alkoholowych,
  - szklane opakowania po kosmetykach.
  Nie powinno się wrzucać:
  - szkło stołowe – żaroodporne,
  - ceramika, doniczki,
  - znicze z zawartością wosku,
  - żarówki i świetlówki,
  - szkło kryształowe,
  - reflektory,
  - nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
  - termometry i strzykawki,
  - monitory i lampy telewizyjne,
  - szyby okienne i zbrojone,
  - szyby samochodowe,
  - lustra i witraże,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 3. worek niebieski – z przeznaczeniem na papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

  Wrzucamy:
  - opakowania z papieru lub tektury,
  - gazety i czasopisma,
  - katalogi, prospekty, foldery,
  - papier szkolny i biurowy,
  - książki i zeszyty,
  - torebki papierowe,
  - papier pakowy.
  Nie powinno się wrzucać:
  - papier powlekany folią i kalka,
  - kartony po mleku i napojach,
  - pieluchy jednorazowe i podpaski,
  - pampersy i podkładki,
  - worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
  - tapety,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 4. worek brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji

  Wrzucamy:
  - gałęzie drzew i krzewów,
  - liście, kwiaty i skoszona trawa,
  - trociny i kora drzew,
  - owoce, warzywa itp.
  Nie powinno się wrzucać:
  - kości zwierząt,
  - mięso i padlina zwierząt,
  - olej jadalny,
  - drewno impregnowane,
  - płyty wiórowe i MDF,
  - leki,
  - odchody zwierząt,
  - popiół z węgla kamiennego,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone mogą być gromadzone selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych pod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.

 5. worek czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne, które pozostały po przeprowadzonej wcześniej segregacji odpadów komunalnych.

Opłaty

Wysokość opłat wzrosła o 2 zł miesięcznie od osoby zarówno przy zbiórce selektywnej jak i nieselektywnej (czyli różnica procentowa między tymi opłatami zmniejszyła się).

Rada Gminy Jasło ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych w wysokości (niezależnie od ilości wystawionych worków):

 • 15,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej,
 • 10,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki selektywnej.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami w Kasie Urzędu Gminy Jasło, u sołtysów bądź przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło.

TERMINY PŁATNOŚCI

 • za styczeń, luty, marzec do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
 • za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień do 15 listopada

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, zgon, narodziny dziecka, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Więcej informacji

Informacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi Urząd Gminy Jasło zamieszcza na swojej stronie.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2019

ostatnia zmiana: 2018-12-29 23:35