Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Wiadomości

kategoria

Droga na Tarnowiec ma być wyremontowana

Jest nadzieja, że ciągnące się od wiosny prace zostaną doprowadzone do szczęśliwego finału. Powiat zapowiada zarówno wybudowanie chodnika jak i przebudowę nawierzchni jezdni.

Poniżej pełna treść odpowiedzi w tej sprawie:

W odpowiedzi na Pana wiadomość e-mail przesłaną w dniu 27.06.2018 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok, informuję, że otwarty w dniu 16 lipca br. przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokiej kwoty złożonych ofert, których poziom jest poza możliwościami finansowymi Powiatu Jasielskiego. Aby zredukować koszty realizacji, podjęto decyzję o zleceniu firmie zewnętrznej jedynie części robót związanych z przebudową nawierzchni jezdni, natomiast chodnik zostanie wybudowany siłami własnymi Powiatu poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle. Przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy jezdni został ogłoszony w dniu wczorajszym (czyli prawdopodobnie 19 lipca bo odpowiedź jest datowana na 20.07 choć dotarła w poniedziałek - przyp. red.) z przewidywanym terminem otwarcia 3 sierpnia br.

Jednocześnie wyjaśniam, że w przedmiocie przedmiotowego zadania sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, stąd opóźnienie w udzieleniu Panu odpowiedzi. Nie było pewne uzyskanie dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, a Powiat nie chcąc zwlekać z realizacją zadania rozpoczął przebudowę z własnych środków. Na dzień dzisiejszy nadal nie mamy zapewnionego dofinansowania, jednak pewna jest decyzja o realizacji, z udziałem środków zewnętrznych lub bez nich.


data ostatniej modyfikacji: 2018-07-25 00:39:39