Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Planowana likwidacja przejazdu kolejowego

20180701_182917 - tory w kierunku Zimnej Wody_crop

W ciągu drogi niepublicznej mogą istnieć tylko przejazdy użytku niepublicznego na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem. Przy braku umowy przejazd zostanie zlikwidowany.

PKP PLK porządkuje sprawę przejazdów kolejowo-drogowych na drogach niepublicznych. Ponieważ na drogach niepublicznych mogą istnieć tylko przejazdy kategorii F (wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkownika posiadającego klucz), aby przejazd nie został zlikwidowany konieczne jest podpisanie umowy z zarządcą infrastruktury przez użytkownika przejazdu. Drugą opcją jest zmiana statusu drogi na drogę publiczną. Więcej na portalu RK.

Jeden z takich przejazdów znajduje się na terenie Szebni, około 700 metrów na zachód (w kierunku Jasła) od przejazdu przez drogę na Tarnowiec (można zobaczyć około 7'35'' w tym nagraniu). Ponieważ nie zostały podjęte działania na rzecz nadania drodze statusu drogi publicznej, PKP PLK oczekuje na chętnych do podpisania umowy na korzystanie z przejazdu, jeśli się nie doczeka do 30 lipca to rozpocznie procedurę jego likwidacji.

Poniżej informacja Urzędu Gminy Jasło:

W dniu 28.06.2018 r. do Gminy Jasło wpłynęło pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w sprawie użytkowania przejazdu kolejowo – drogowego kat D w km 61,848 w m. Szebnie. W związku z powyższym Gmina przekazuje treść pisma do publicznej informacji. Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane powyższą sprawą winny skontaktować się z PKP (adres oraz telefon zawarto w informacji).

I treść pisma:


data ostatniej modyfikacji: 2018-07-02 19:12:36