Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Kolejny powrót kolei

Pociągi z Rzeszowa do Jasła wróciły na tory, tym razem podobno już na stałe. Na razie nadal w sile dwóch par połączeń na dobę ale od września ma być więcej.

Remont się kończy

Prace na linii kolejowej nr 106 z Rzeszowa do Jasła jeszcze trwają ale zawieszony od września ubiegłego roku ruch pociągów udało się już przywrócić. Czas przejazdu na trasie Szebnie - Rzeszów jest podobny jak przed przerwą (70 minut) ale po całkowitym zakończeniu prac może się jeszcze nieco skrócić. Powstały też 3 nowe przystanki, z czego jeden w Jaśle - Jasło Fabryczne. Na razie jednak 2 z nowych przystanków (Jasło Fabryczne i Markuszowa) są jeszcze nieczynne.

Dorota Szalacha z Zespołu Prasowego PKP PLK informuje: od dzisiaj - 22 czerwca br., pasażerowie pociągów mogą już bez przesiadek odbywać podróże na trasie Rzeszów – Jasło i dalej w Bieszczady. Udostępnienie trasy z początkiem wakacji, ułatwia podróżnym letnie wyjazdy i przyjazdy. Łatwiejszy i wygodniejszy dostęp do kolei zapewniają im nowe oraz przebudowane przystanki.
Efektem rewitalizacji linii nr 106 na kolejnym odcinku Boguchwała – Czudec będzie kolejne, kilkuminutowe skrócenie podróży, dzięki zwiększeniu prędkości pociągów z 60 km/h do 100 km/h. Inwestycja wpłynie także na sprawniejszą i bezpieczniejszą podróż na trasie Rzeszów – Jasło. Wraz z otwarciem linii i uruchomieniem pociągów, podróżni mogą już korzystać z dodatkowego przystanku Zaborów Błonia a także z przebudowywanych obiektów na istniejących przystankach. Trwają jeszcze prace uzupełniające na dwóch dodatkowych przystankach: Markuszowa i Jasło Fabryczne oraz ostatnie prace wykończeniowe na kilku modernizowanych obiektach, peronach, przejazdach. Nie wymagają one już większych ograniczeń w ruchu pociągów (wprowadzania komunikacji zastępczej). Prace są związane min. z dojściami do peronów, zabudową ogrodzenia oraz zabudową małej architektury. Wszystkie prace, w tym także przekwalifikowanie przejazdów kolejowo-drogowych (po ostatecznym zatwierdzeniu prowadzonej obecnie procedury) zakończą się w drugim półroczu.

W tym roku została również zamontowana sygnalizacja na środkowym przejeździe kolejowym w Szebniach. Na razie jest ona nieczynna. Oczywiście należy pamiętać, że sygnalizatory są tylko dodatkowym zabezpieczeniem - nadal obowiązuje znak STOP i konieczność upewnienia się, że nic nie nadjeżdża.
Na przejeździe w miejscowości Szebnie (w km 59,950) zwiększy się poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu kolejowego i drogowego. Zmieni się kategoria tego skrzyżowania (z D na C). O nadjeżdżającym pociągu będą ostrzegały samoczynne sygnalizatory. Ze względów konstrukcyjnych, tj. położenia toru - prędkość w tym miejscu pozostanie bez zmian.

Linia nie będzie już zamykana

Po zakończeniu obecnych prac linia będzie już w pełni wyremontowana i nie są planowane kolejne zamknięcia. Potwierdza to zarówno PLK:
Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 Boguchwała - Czudec" cała linia 106 Rzeszów - Jasło będzie posiadała już maksymalne możliwe do uzyskania parametry.
jak i Urząd Marszałkowski:
Kończące się obecnie prace rewitalizacyjne linii 106 są ostatnim etapem poprawy stanu infrastruktury linii kolejowej 106. Nie przewiduje się podobnych zamknięć dla tej linii.

Aktualna oferta przewozowa

Do 1 września rozkład jazdy na linii przebiegającej przez Szebnie będzie podobny jak do tej pory, czyli 2 pociągi rano do Rzeszowa i 2 po południu z Rzeszowa do Jasła (w weekendy po jednym w każdą stronę). Nieco większe zmiany następują na linii 108 między Jasłem a Zagórzem oraz 107 między Zagórzem a Łupkowem, gdzie podczas remontu pociągi regionalne nie docierały wcale a teraz powracają i to w zwiększonej częstotliwości. Pojawiają się również bezpośrednie połączenia z Rzeszowa w Bieszczady ale są one na części trasy przyspieszone i nie zatrzymują się w Szebniach, dlatego aby z nich skorzystać trzeba się wybrać np. do Tarnowca lub Jasła.

Przy okazji warto wspomnieć o pociągach pospiesznych Intercity (taryfa TLK) docierających m.in. z Gdyni przez Kraków i Tarnów do Jasła a we współpracy z SKPL Cargo również z Jasła do Sanoka, Zagórza, Komańczy i Łupkowa.
Firma SKPL oferuje również własne połączenia między Sanokiem a Łupkowem.

Więcej informacji o ofercie przewozów organizowanych przez samorząd województwa a wykonywanych przez Przewozy Regionalne (Polregio) przekazuje Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w informacji od Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego:

Z dniem 22 czerwca br. zostanie przywrócony ruch pociągów na linii kolejowej 106, który będzie wyglądał następująco:

1.Jasło 4.55 - Rzeszów 6.20 (kurs w dni robocze),
2.Jasło 5.51 - Rzeszów 7.13 (codziennie),
3.Rzeszów 15.24 - Jasło 16.47 (codziennie),
4.Rzeszów 15.57 - Jasło 17.27 (kurs w dni robocze),

Ponadto na okres od 2 lipca do 31 sierpnia zostanie uruchomione nowe połączenie z Rzeszowa w Bieszczady :
1.Rzeszów 5.41 - (Jasło 7.07) - Łupków 9.53 (od poniedziałku do piątku)
2.Komańcza 19.10- (Jasło 21.28) - Rzeszów 22.34 (od poniedziałku do piątku)

W okresie od 02 lipca do 30 sierpnia będą kursowały weekendowe pociągi w relacji Rzeszów - Medzilaborce (Słowacja) - Rzeszów:
1.Rzeszów 5.57- (Jasło 7.15) - Medzilaborce 10.24
2.Medzilaborce 17.48 - (Jasło 20.56) - Rzeszów 22.06

Jednocześnie informuję, że zakończenie prac rewitalizacyjnych na linii 106 umożliwi Województwu Podkarpackiemu realizację innych - nowych połączeń na liniach kolejowych na południu naszego regionu. W związku z powyższym zmienia się oferta połączeń kolejowych na liniach 108 i 107.
W okresie wakacyjnym Województwo Podkarpackie uruchomi 4 nowe pociągi kursujące w relacjach Jasło - Sanok - Zagórz - Komańcza - Łupków - Sanok - Jasło, a od września podwoi ilość kursów do 8, co zapewni pasażerom bardzo dogodną komunikacją pomiędzy Rzeszowem - Jasłem- Krosnem, Sanokiem, a Komańczą i Łupkowem.

Więcej informacji w rozkładach jazdy: portalpasazera.pl lub rozklad-pkp.pl
oraz na stronach poszczególnych przewoźników: polregio.pl, intercity.pl, shortlines.pl (SKPL)

Od września więcej

Znacząca poprawa oferty w ruchu regionalnym ma nastąpić we wrześniu. Wtedy z Szebni do Rzeszowa będzie można dojechać nie tylko wczesnym rankiem a wrócić nie tylko po południu. Możliwy też będzie wyjazd do Jasła i powrót w tym samym dniu (choć w tym przypadku wybór pory wyjazdu będzie skromny). Zmiany można sprawdzić w rocznym rozkładzie jazdy lub w poniższej informacji od Urzędu Marszałkowskiego:

Od września br. zmieni się znacząco oferta połączeń na linii 106 w relacji Rzeszów - Jasło - Rzeszów.
Wówczas zostaną uruchomione nowe połączenia, które zagęszczą i uatrakcyjnią ofertę połączeń kolejowych na linii 106, tj.:
z Rzeszowa o 5:31 do Jasła na godz. 7:00, z Rzeszowa o 12:31 do Jasła na godz. 13:48, z Rzeszowa o 14:40 do Jasła na godz. 16:07, z Rzeszowa o 19:15 do Jasła na godz. 20:40, z Jasła o 7:20 do Rzeszowa na godz. 8:40, z Jasła o 9:40 do Rzeszowa na godz. 11:00, z Jasła o 14:42 do Rzeszowa na godz. 16:09, z Jasła o 17:10 do Rzeszowa na godz. 18:36.
Łącznie z obecnymi 4 pociągami na linii 106 w relacji Rzeszów - Jasło będzie od września kursowało 12 pociągów!

Zmianie ulegnie również, co zostało wspomniane powyżej oferta połączeń na liniach 108 i 107 ( podwojenie kursów).
Należy w tym miejscu wspomnieć, że zwiększona oferta połączeń, szybki czas przejazdu, nowoczesne pojazdy szynowe, atrakcyjne ceny biletów zarówno jednoprzejazdowych, jak i okresowych funkcjonujące w ramach " Taryfy Podkarpackiej" oraz możliwość zakupu biletu aglomeracyjnego realizowanego na obszarze ZTM Rzeszów będą łącznie stanowiły bardzo korzystna ofertę zachęcającą pasażerów do skorzystania z połączeń kolejowych w naszym regionie.

Jak uczy historia z przełomu roku 2014 i 2015 (gdy rozkład jazdy pociągów zmieniał się radykalnie kilka razy w ciągu kilku miesięcy) do długoterminowych planów należy podchodzić ostrożnie ale na razie: Województwo Podkarpackie zamierza utrzymać w przyszłym roku przedstawioną powyżej zwiększoną ilość połączeń na liniach 106,107 i 108.

Przypomnijmy, że podczas remontu odcinka Przybówka - Jasło została zmieniona lokalizacja przystanku osobowego w Szebniach. Przystanek z nowym peronem znajduje się teraz bliżej drogi krajowej, w pobliżu budki dróżnika. Wejście na peron jest od strony Moderówki, od drogi prowadzącej na Czekaj.


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-30 16:13:04