Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Harmonogram odbioru odpadów na drugie półrocze 2018r

Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych i zasadach segregacji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w drugiej połowie roku 2018  

Wywóz odpadów z Szebni a także z Bierówki, Zimnej Wody, Niepli i Chrząstówki zaplanowany jest w dniach:


zmieszane
segregowane
gabaryty
lipiec
6, 20*5
-
sierpień
3, 17, 31
2
-
wrzesień
14*, 28
13
-
październik
12, 26
11
16
listopad
9, 23
8
-
grudzień
7, 21
6
-

Odbiór odpadów gabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD, odpadów zielonych:
16 października.

Pozostałe informacje są takie same jak w pierwszym półroczu:

Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło wykonuje firma
PHU „EKOMAX” Jerzy Kotulak
tel. kontaktowy: 609 903 310

Zasady segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 w całej Polsce wprowadzany jest Wspólny System Segregacji Odpadów. Również na terenie Gminy Jasło od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady. Jak informuje przedstawiciel Urzędu Gminy Jasło zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dodatkowe informacje, adekwatne
również dla Gminy Jasło, można znaleźć pod adresem http://naszesmieci.mos.gov.pl

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JASŁO

Przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych obowiązuje kolorystyka worków do gromadzenia odpadów komunalnych, jak poniżej:

 1. worek żółty – z przeznaczeniem na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

  Wrzucamy:
  - butelki po napojach,
  - opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
  - opakowania po produktach spożywczych,
  - plastikowe zakrętki,
  - plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
  - plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
  - styropian,
  - puszki po napojach i sokach,
  - puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
  - złom żelazny i metale kolorowe,
  - metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
  - folia aluminiowa,
  - kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
  Nie powinno się wrzucać:
  - strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
  - odpady budowlane i rozbiórkowe,
  - nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 2. worek zielony – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła

  Wrzucamy:
  - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
  - butelki po napojach alkoholowych,
  - szklane opakowania po kosmetykach.
  Nie powinno się wrzucać:
  - szkło stołowe – żaroodporne,
  - ceramika, doniczki,
  - znicze z zawartością wosku,
  - żarówki i świetlówki,
  - szkło kryształowe,
  - reflektory,
  - nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
  - termometry i strzykawki,
  - monitory i lampy telewizyjne,
  - szyby okienne i zbrojone,
  - szyby samochodowe,
  - lustra i witraże,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 3. worek niebieski – z przeznaczeniem na papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

  Wrzucamy:
  - opakowania z papieru lub tektury,
  - gazety i czasopisma,
  - katalogi, prospekty, foldery,
  - papier szkolny i biurowy,
  - książki i zeszyty,
  - torebki papierowe,
  - papier pakowy.
  Nie powinno się wrzucać:
  - papier powlekany folią i kalka,
  - kartony po mleku i napojach,
  - pieluchy jednorazowe i podpaski,
  - pampersy i podkładki,
  - worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
  - tapety,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 4. worek brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji

  Wrzucamy:
  - gałęzie drzew i krzewów,
  - liście, kwiaty i skoszona trawa,
  - trociny i kora drzew,
  - owoce, warzywa itp.
  Nie powinno się wrzucać:
  - kości zwierząt,
  - mięso i padlina zwierząt,
  - olej jadalny,
  - drewno impregnowane,
  - płyty wiórowe i MDF,
  - leki,
  - odchody zwierząt,
  - popiół z węgla kamiennego,
  - inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone mogą być gromadzone selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych pod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.

 5. worek czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne, które pozostały po przeprowadzonej wcześniej segregacji odpadów komunalnych.

Opłaty

Rada Gminy Jasło ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych w wysokości (niezależnie od ilości wystawionych worków):

 • 13,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej,
 • 8,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki selektywnej.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami w Kasie Urzędu Gminy Jasło, u sołtysów bądź przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło.

TERMINY PŁATNOŚCI

 • za styczeń, luty, marzec do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
 • za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień do 15 listopada

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, zgon, narodziny dziecka, itp.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Więcej informacji

Informacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi Urząd Gminy Jasło zamieszcza na swojej stronie.


data ostatniej modyfikacji: 2018-09-13 00:58:43