Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Woda i ścieki - nowe taryfy

kategoria: sprawy lokalne

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Jasło na okres 3 lat (obowiązuje od 29.05.2018 r.)

W związku z nowymi zasadami zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jasło – taryfy zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 4.

Od dnia 29 maja 2018 roku obowiązują nowe stawki opłat za 1 m3 pobieranej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Opłata dla mieszkańców gminy Jasło wynosi:
- 4,64 zł brutto za 1 m3 pobieranej wody (opłata na tym samym poziomie jak dotychczas),
- 6,53 zł brutto za 1 m3 odprowadzanych ścieków (wzrost opłaty o 27 groszy).

Opłata dla pozostałych odbiorców t.j. prowadzący działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej wynosi:
- 16,79 zł brutto za 1 m3 pobieranej wody,
- 10,98 zł brutto 1 m3 odprowadzanych ścieków (wzrost opłaty o 27 groszy).

Stawka opłaty abonamentowej uiszczana od każdej podpisanej umowy na świadczenie ww. usług komunalnych z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Jaśle Sp. z o.o. wynosi:
- 3,89 zł brutto dla odbiorców rozliczających się wg wskazań wodomierza
- 2,81 zł brutto dla pozostałych odbiorców.

Podane stawki opłat obowiązują do dnia 31 grudnia 2018 roku z uwagi na dopłatę z budżetu Gminy Jasło na rok 2018 – do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków t.j. dla 1 i 3 grupy odbiorców w taryfie.


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04 12:07:51