Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

"Zachować w Pamięci" - podsumowanie konkursu historycznego

Podsumowanie VII edycji Gminnego Konkursu Historycznego pn. „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - Józef Piłsudski na tle historii Polski w latach 1914-1935” odbyła się w Szkole Podstawowej w Osobnicy 29 maja 2018 r. Konkurs nawiązywał do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o postaci Józefa Piłsudskiego oraz o dziejach Polski w okresie wskazanym w tytule, ratowanie i upowszechnianie dziedzictwa historycznego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski, oraz przybliżenie wydarzeń historycznych w latach 1918-2018, jak również rozbudzanie wśród dzieci poczucia tożsamości miejsca, w którym mieszkają oraz zainteresowanie uczniów pracą poznawczą z zastosowaniem źródeł historycznych.

Tegoroczna siódma edycja konkursu skierowana została do uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jasło. Wzorem ubiegłych lat uczestnicy mogli składać prace w jednej z 2 kategorii:

  • praca pisemna – napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień, wzbogacona o pamiątkowe zdjęcia,
  • praca plastyczna - gdzie należało wykonać pracę plastyczną wraz z opisem.

Do udziału w konkursie zgłoszono 23 prace tj. 5 opowiadań i 18 prac plastycznych z następujących szkół: Osobnica SP nr 1 i nr 2, Szebnie, Trzcinica i Warzyce.

W kategorii opowiadanie:
I miejsce i statuetka – Aleksandra Zbylut – SP w Trzcinicy
I miejsce równorzędne i statuetka – Marlena Placek – SP w Warzycach

W kategorii praca plastyczna:
I miejsce i statuetka – Justyna Wachel – SP nr 1 w Osobnicy

Komisja konkursowa przyznała 8 wyróżnień dla: Aleksandry Brągiel, Patrycji Pieniążek, Julii Pikulik z SP nr 1 w Osobnicy, Eryka Gałuszki z SP w Szebniach, Weroniki Kruczak, Roberta Poszelężnego, Alicji Wąsik z SP w Warzycach oraz Julii Szot z SP w Trzcinicy.

W tym roku także mogliśmy liczyć na wsparcie: Pani Alicji Zając - Senator RP oraz Pana Stanisława Pankiewicza Wójta Gminy Jasło, którzy objęli patronat honorowy nad konkursem.

W uroczystym finale konkursu pt. „Zachować w pamięci” z udziałem uczniów i zaproszonych gości udział wzięli: Henryk Motkowicz, z-ca wójta Gminy Jasło i Piotr Sikora, kierownik Referatu Oświaty, a w imieniu Alicji Zając - senator RP obecna była Iwona Trawińska - Ćwiertniewicz - dyrektor Biura Senatorskiego w Jaśle, radni, dyrektorzy szkół oraz opiekunowie prac uczestników konkursu: Wioletta Zygmunt, Edyta Bara, Dorota Gnat, Maciej Nowak, Ewa Skuba i Wanda Stawarz.

Patriotyczna część artystyczna przygotowana przez uczniów SP w Osobnicy była wprowadzeniem do podsumowania konkursu historycznego. Przedstawienie przeplatane poezją śpiewaną stało się przywołaniem pamięci o 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Wszyscy obecni mogli zapoznać się także z wystawą prac konkursowych oraz działalnością Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej działającym przy GBP.

Uczestnicy spotkania i uczniowie szkoły mogli zapoznać się także z wystawą pochodząca z ogólnopolskiego konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”, niezwykła wystawa prac plastycznych i rękodzielniczych została udostępniona naszej Bibliotece przez Biuro Senatorskie Alicji Zając w Jaśle.

Organizatorzy konkursu dziękują za wszelką okazaną pomoc przy realizacji zadania.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Zespół CATL przy GBP w Szebniach


data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30 17:33:30