Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

VII Konkurs Historyczny "Zachować w Pamięci"

Zachować w pamięci - plakat 2018

"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem" -
Józef Piłsudski na tle historii Polski w latach 1914-1935

Konkurs dla uczniów szkół z terenu gminy Jasło organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach pod patronatem Pani Alicji Zając - Senator RP i Pana Stanisława Pankiewicza Wójta Gminy Jasło.

REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO
ZACHOWAĆ W PAMIĘCI
pod hasłem:
"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem" -
Józef Piłsudski na tle historii Polski w latach 1914-1935

Organizatorem konkursu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP.

Cele konkursu:

 1. Upowszechnianie wiedzy o postaci Józefa Piłsudskiego oraz o dziejach Polski w okresie wskazanym w tytule.
 2. Ratowanie i upowszechnianie dziedzictwa historycznego.
 3. Poznanie przeszłości swoich przodków oraz dziejów Ojczyzny.
 4. Rozbudzanie wśród dzieci poczucia tożsamości miejsca, w którym mieszkają.
 5. Zainteresowanie uczniów pracą poznawczą z zastosowaniem źródeł historycznych.

I. Zasady uczestnictwa w konkursie.

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych oraz do klas IV - VII szkół podstawowych z terenu gminy Jasło.
 2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
  • kategoria I
   Praca pisemna, opisująca życie oraz osiągnięcia Józefa Piłsudzkiego na tle historii Polski w latach 1914-1935. Forma pracy dowolna (np. opowiadanie, esej). Zgodnie z regulaminem konkursu dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak w pracy należy podać wykorzystane źródła.
   Przy ocenie pracy jury będzie brało pod uwagę sposób wykonania, pomysłowość, wykorzystane materiały i źródła.
  • kategoria II
   Praca plastyczna, wykonana dowolną techniką, w formacie nie większym niż A3.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć kartę z informacjami o autorze, źródłach informacji i nauczycielu – opiekunie, która znajduję się na końcu regulaminu.

II. Nagrody.

Nagrody przyznawane są w kategoriach: praca pisemna i praca plastyczna.

Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy, a twórcy najlepszych otrzymają nagrody rzeczowe.

III. Terminarz.

 • Prace należy składać u opiekuna konkursu w szkole, do której uczęszcza uczestnik.
 • Do 27 kwietnia 2018 r. należy dostarczyć prace konkursowe do organizatora.
 • Uroczyste podsumowanie, z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości odbędzie się w jednej ze Szkół biorących udział w konkursie. Uczestnicy jak i opiekunowie zostaną wcześniej poinformowani o finale konkursu.

data ostatniej modyfikacji: 2018-01-19 10:15:08