Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Gminne podatki w roku 2018

Tag: podatki
kategoria: sprawy lokalne

Podatek od środków transportowych, podatek rolny, i podatek od nieruchomości nie uległy zmianie. Podatek leśny w roku 2018 wynosi 43,3532 zł.

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 lutego 2018 r. deklaracji podatkowej.

Podatnicy podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego są obowiązani złożyć odpowiednie informacje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie tych podatków.

Więcej informacji oraz formularze - na stronie urzędu gminy.


data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12 17:55:24