Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Parafianie dziękowali Księdzu Proboszczowi za posługę na Parafii

W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. parafianie dziękowali księdzu Wacławowi Rybce za 35 lat posługi kapłańskiej na funkcji proboszcza szebieńskiego, w związku z przejściem na emeryturę. Za współpracę dziękowali księdzu proboszczowi także członkowie Stowarzyszenia Parafii Szebnie „Dziedzictwo”.

Uroczystość odbyła się podczas uroczystej Sumy o godzinie 11.00. Proboszczowi za pracę na parafii dziękowały delegacje: dzieci z "Ochronki", młodzieży i służby liturgicznej, poszczególnych miejscowości należących do parafii, ochotniczych straży pożarnych i szkół z terenu parafii oraz organizacji i grup parafialnych. Podziękowania składały również siostry służebniczki posługujące w parafii oraz burmistrz Jedlicza.

Prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie "Dziedzictwo" na wstępie uroczystości pokusił się o podsumowanie wieloletniej pracy Księdza Proboszcza Wacława Rybki w parafii Szebnie. "Równo 35 lat, w sierpniu 1982 roku, parafianie dowiedzieli się, że mają nowego proboszcza. Po 45 latach pracy duszpasterskiej w Szebniach najpierw w charakterze administratora a później pełniąc funkcję proboszcza (1937 - 1982) na emeryturę przeszedł ksiądz Prałat Józef Opioła. Odchodząc zaprezentował osobę nowego proboszcza, którego parafianie już znali, bowiem w latach 1974 - 1977 ksiądz Rybka był wikarym w Szebniach. Zgodził się objąć parafię, która kierowana była przez Wielkiego Kapłana, Kapłana Niezłomnego, który przewodził parafii i prowadził parafian w trudnym czasie wojennym i równie trudnym powojennym.

Przygotowując to wystąpienie zastanawiałem się jak w kilku zdaniach opisać 35 - letnią pracę, jakie zdarzenia z tego okresu będą kojarzone z Księdzem Proboszczem. Mam głębokie przekonanie, że przy nazwisku Proboszcza Rybki - pojawić się powinny trzy określenia, a mianowicie Ksiądz Proboszcz Wacław Rybka - wychowawca kapłanów i sióstr zakonnych, którego pracy Pan Bóg błogosławił, co zaowocowało powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Ksiądz Proboszcz Wacław Rybka - budowniczy kościołów. Pierwszy, filialny budował w Hucie Brzuskiej w parafii Bircza, następnie urządzał kaplicę na Budziszu, a później budował nasz parafialny kościół w Szebniach. A trzecie określenie charakteryzujące tę posługę to - Ksiądz Wacław Rybka - Proboszcz dbający o parafialne dziedzictwo kulturowe, zabytkowy kościół i zabytkową plebanię.

Co kryje się za stwierdzeniem "wychowawca kapłanów". Za tym hasłem jawi się cała ciężka praca duszpasterska na parafii, która była udziałem Księdza Proboszcza, ożywienie duchowe, udział świeckich w grupach modlitewnych, zaangażowanie młodzieży w życie duchowe. Jak opisuje Pani Zofia Macek w swojej książce "Parafia Szebnie" Ksiądz Biskup Ignacy Tokarczuk mówił o naszym Proboszczu, że "jest to gorliwy sługa Boży, wymagający ale dający wszystko z siebie". Na owoce zaangażowania duszpasterskiego nie trzeba było długo czekać. W 1987 roku święcenia kapłańskie przyjął Henryk Hendzel z Zimnej Wody, dwa lata później święcenia przyjmuje Leszek Bachta z Niepli. Na kolejne powołania kapłańskie też nie czekaliśmy długo, w 1994 roku wyświęcony został Piotr Fortuna a w 1996 roku kapłanem został Dariusz Miśkowicz - obydwaj księża z Szebni. Ostatnim wyświęconym kapłanem za probostwa Księdza Rybki jest Marcin Dunaj, który odprawił w tym kościele Mszę Prymicyjną w czerwcu 2014 roku. /Zostałem upoważniony przez Księży Rodaków, aby przeprosić za ich nieobecność, ale obowiązki na parafiach uniemożliwiły przyjazd ma dzisiejszą uroczystość/

Obok powołań kapłańskich owocem pracy Księdza Proboszcza były również powołania zakonne. W 1995 roku życie zakonne w zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Dębickich wybrała Renata Gałuszka z Chrząstówki, a w 2001 roku to samo zgromadzenie wybrała Iwona Szopa z Szebni. Swoje miejsce w posłudze Bogu w zgromadzeniu Ojców Saletynów odnaleźli również Ś.P. Jerzy Piękoś z Chrząstówki, który przyjął śluby wieczyste w 1998 roku i Marek Pis z Szebni, który złożył śluby wieczyste 1999 roku.

"Wychowawca Kapłanów" to także określenie bardziej dosłowne. Do Szebni trafiali młodzi kapłani, neoprezbiterzy lub z niewielkim stażem kapłańskim. I było wiadomo, że trafiają w dobre ręce, że pod okiem Księdza Proboszcza Rybki dobrze wejdą w stan kapłański.

Ksiądz Proboszcz Wacław Rybka - "budowniczy kościołów". To wielki dar od Pana Boga, że mamy dziś piękny nowy kościół. Z perspektywy lat wydaje się rzeczą prostą wybudowanie kościoła, jednak w rzeczywistości lat 90. trzeba było zdecydowania, przekonania o słuszności podjętej decyzji oraz wiary w powodzenie przedsięwzięcia. Te cechy, a i wsparcie grupy parafian pozwoliły Księdzu Proboszczowi przetrwać trudne chwile. Budowę rozpoczęto w 1994 rok, a uroczyste poświęcenie kościoła odbyło się w czerwcu 2003 roku. Wspomniałem, że Ksiądz Proboszcz był budowniczym kościołów bo w latach 70. budował kościół filialny w Hucie Brzuskiej a będąc już proboszczem w Szebniach w 1992 roku urządził kaplicę na Budziszu, gdzie do tej pory odprawiane są świąteczne Msze Święte.

W tym miejscu trzeba jeszcze wspomnieć o innych obiektach, które powstały w tym czasie na terenie parafii, a mianowicie nowa plebania i ogrodzenie cmentarza parafialnego. Wyremontowana została Wikarówka, a kaplice na cmentarzu zyskały nowe pokrycie dachowe. Ksiądz Proboszcz był także gorącym orędownikiem funkcjonowania w naszej parafii "Ochronki" dla dzieci, którą zajmują się Siostry Służebniczki.

I trzecie określenie charakteryzujące tę posługę - Ksiądz Wacław Rybka - Proboszcz dbający o parafialne dziedzictwo kulturowe, zabytkowy kościół i zabytkową plebanię. Od 2012 roku prowadzony jest remont zabytkowego kościoła, a w tym roku rozpoczęta jest renowacja zabytkowej plebanii. Przeprowadzone remonty zabytkowej świątyni zabezpieczyły kościół przed dewastacją na kolejne 100 lat. Za swoje zaangażowanie Ksiądz Proboszcz uhonorowany został w tym roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego złotą odznaką "Za opiekę nad zabytkami".

To tylko niektóre pola posługi kapłańskiej Księdza Wacława Rybki w szebieńskiej parafii. Bo jak tu nie wspomnieć o niezliczonej ilości udzielonych chrztów, pierwszych komunii świętych, ślubów czy ostatniej posługi - chrześcijańskiego pogrzebu, godzin spędzonych w konfesjonale i w posłudze chorym. I do tego jeszcze lata nauki religii, najpierw w salce katechetycznej a potem w szkołach w Chrząstówce, Moderówce, Niepli i Szebniach. Spotkania z grupami działającymi przy parafii, zachęcanie do ubogacania liturgii śpiewem, co skutkowało zatrudnieniem obecnego Pana organisty a później powstaniem scholii i chóru "Martinus". Uzupełnieniem pracy na parafii jest aktywność społeczna, samorządowa Księdza Proboszcza. Od kilkunastu lat jest kapelanem strażaków w całej Gminie Jasło. A za swoje zaangażowanie na rzecz społeczności Gminy Jasło uhonorowany został w 2010 roku tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Jasło".

Przewielebny Księże Proboszczu,

Mam świadomość, że w tych kilku zdaniach nie da się opisać 35 lat pracy w parafii, proszę mi wybaczyć, że może pominąłem jakieś wątki. Pozwolę sobie na koniec raz jeszcze zacytować fragment książki Pani Zofii Macek, która ocenia, że - "Ksiądz Proboszcz Wacław Rybka swoją pracą i postawą duszpasterską wprowadził godnie szebieńską parafię w nowe tysiąclecie i w dwudziesty pierwszy wiek chrześcijaństwa".

Dziękujemy Księże Proboszczu i liczymy na więcej, bo przecież emerytura to kolejny, ciekawy etap w życiu każdego człowieka.

Szczęść Boże na dalszą pracę w naszej parafii. "

W prezencie od stowarzyszenia ksiądz proboszcz otrzymał obraz, na którym zaprezentowany był nasz zabytkowy kościół przed remontem i po remoncie.

Uroczystość była również okazją do podziękowań za pracę i pożegnanie z parafianami przez księdza wikarego Łukasza Szpyrki, który 3 lata posługiwał w naszej parafii.


Wojciech Piękoś
Prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie "Dziedzictwo"

Wideorelacja

Bezpośrednie linki do poszczególnych części: cz. 1 cz. 2 cz. 3


data ostatniej modyfikacji: 2017-09-20 12:57:36