Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Wiadomości

tag
kategoria

Konkurs historyczny "Zachować w pamięci" 2017

Zachować w pmięci - plakat 2017

Konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas IV - VI szkół podstawowych z terenu gminy Jasło pod hasłem "Odkryj bohatera – historia niech pamięta!"

REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO
ZACHOWAĆ W PAMIĘCI

pod hasłem: Odkryj bohatera – historia niech pamięta!

Organizatorem konkursu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP.

Cele konkursu:

1. Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego.

2. Poznanie przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny.

3. Rozbudzanie wśród dzieci poczucia tożsamości miejsca, w którym mieszkają, z którego wywodzą się ich rodzice i dziadkowie.

4. Zainteresowanie uczniów pracą poznawczą z zastosowaniem źródeł historycznych.

I. Zasady uczestnictwa w konkursie.

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych oraz do klas IV - VI szkół podstawowych z terenu gminy Jasło.

2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

 • kategoria I
  Historia bohatera – praca pisemna, opisująca życie, osiągnięcia, twórczość znanego lub nieznanego bohatera naszego regionu. Forma literacka dowolna (np. opowiadanie, esej, reportaż, wywiad)
  Przy ocenie pracy jury będzie brało pod uwagę sposób wykonania, wykorzystane materiały i źródła, a w szczególności załączone kopie dokumentów, fotografie.
 • kategoria II
  Portret bohatera – praca plastyczna, wykonana dowolną techniką, w formacie nie większym niż A3.

3. Zachęcamy do prezentacji swojej pracy podczas wystąpienia w spotkaniu finałowym (krótka relacja o bohaterze pracy, sposobie poszukiwania źródeł, itp.). Uczestnicy, którzy będą chcieli zaprezentować swoje prace proszeni są o zgłoszenie tego organizatorowi. Przewidujemy również nagrody specjalne dla autorów prezentacji w dniu finału.

Do każdej pracy należy dołączyć kartę z informacjami o autorze, źródłach informacji i nauczycielu – opiekunie, która znajduję się na końcu regulaminu.

II. Nagrody.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: praca pisemna i praca plastyczna.
Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy, a twórcy najlepszych otrzymają nagrody rzeczowe.

III. Terminarz.

 • Prace należy składać u opiekuna konkursu w szkole, do której uczęszcza uczestnik.
 • Do 28 kwietnia 2017 r. należy dostarczyć prace konkursowe do organizatora.
 • Uroczyste podsumowanie, z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości odbędzie się w jednym z Zespołów Szkół biorących udział w konkursie. Uczestnicy jak i opiekunowie zostaną wcześniej poinformowani o finale konkursu.

data ostatniej modyfikacji: 2017-02-13 15:56:48