Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Łącznica kolejowa ominie Szebnie

mapka

PKP PLK dokonały wyboru wariantu przebiegu nowej linii kolejowej skracającej podróż między Krosnem a Rzeszowem.

Na mapie: przebieg wybranego wariantu - linia zielona;
 krosno-rzeszow.pl

Łącznica między linią kolejową nr 106 Rzeszów - Jasło i 108 Stróże - Krościenko była planowana od dawna. Linie te między Szebniami a Jasłem biegną prawie równolegle w odległości kilku kilometrów od siebie. Naturalnym więc był pomysł zbudowania krótkiego łącznika pozwalającego uniknąć pociągom z Rzeszowa do Krosna jazdy do Jasła i z powrotem (w sumie ok. 20km i konieczność zmiany kierunku). Na przestrzeni lat pojawiało się wiele wariantów jego przebiegu.

W ubiegłorocznych konsultacjach społecznych zaproponowano 3 warianty przebiegu linii. Pod koniec stycznia 2017 PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły decyzję o wyborze wariantu numer 2.

W wybranym wariancie łącznica odbija od linii 106 na południe w Moderówce tuż przed przystankiem Szebnie, przecina drogę krajową nr 28, później przebiega tunelem pod Winnicą i łączy się z linią 108 w Męcince. Ma być przystosowana do ruchu pociągów z prędkością 100km/h i umożliwić (po wykonaniu planowanych również rewitalizacji istniejących linii) przejazd między Krosnem a Rzeszowem pociągu przyspieszonego w czasie 66 minut a osobowego w czasie 80 minut.

Wybrany wariant jest wariantem pośrednim. Zapewnia mniejszy zysk czasowy niż wariant 3 (Przybówka - Turaszówka) ale jest od niego wielokrotnie tańszy. Jest jednak droższy od wariantu 1, który byłby tylko minimalnie wolniejszy ale nie wymagałby budowy wiaduktu i tunelu a także umożliwiał obsługę przystanku Szebnie.

Jakie zmiany są możliwe w trakcie dalszych prac, czy będą przystanki na nowej linii, czy na przecięciu z drogą krajową nr 28 będzie przejazd z rogatkami czy wiadukt, czy są już ustalone jakieś konkretne terminy związane z budową? Odpowiada Dorota Szalacha z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

W styczniu 2017 r., w oparciu o analizy przeprowadzone w ramach Studium Wykonalności (dokumentacji przedprojektowej), wybrany został wariant 2 budowy łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie. O wyborze wariantu zadecydowały min. takie kwestie, jak przebieg z dala od zabudowań i brak konieczności wyburzeń obiektów znajdujących się na posesjach prywatnych. Wpływ na zaproponowany w ramach studium wykonalności kształt wariantów oraz w ostatniej fazie analiz - na wybór wariantu do realizacji projektu pn. "Budowy łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie" miały opinie, wnioski i sugestie przedstawicieli społeczności lokalnych, zaangażowanych w projekt na każdym etapie studium wykonalności (nie tylko w ramach konsultacji społecznych). Bardzo istotne było również stanowisko Marszałka Województwa Podkarpackiego, który zarekomendował wybór wariantu W2.
Wykonawca dokumentacji przedprojektowej rozpoczął prace nad przygotowaniem m.in. materiałów (przetargowych oraz materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych) dla zakresu odpowiadającego wybranemu wariantowi.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej jest realizacja zadania zgodnie z wariantem inwestycyjnym, wybranym na postawie dokonanych analiz studialnych i głównie z tego względu możliwe są jedynie niewielkie modyfikacje wariantu. Zmiana podstawowych założeń (np. przebieg łącznicy) na tym etapie nie jest możliwa.

Wybrany wariant nie zakłada budowy nowych przystanków/stacji. Na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28, planowana jest budowa bezkolizyjnego obiektu , tj. wiaduktu.

Realizacja prac, związanych z budową łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie, planowana jest w latach 2019 - 2021.

Szczegółowe informacje i mapy są na stronie Łącznica Krosno - Rzeszów.


data ostatniej modyfikacji: 2017-02-08 12:29:19