Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Zamieszanie ze śmieciami

Mimo optymistycznych nadruków na rozprowadzanych workach, nadal obowiązują stare zasady segregacji odpadów.
Wystawiane worki należy teraz oznakowywać naklejkami z kodami kreskowymi.

Na dostarczonych mieszkańcom workach na odpady segregowane (przynajmniej na części worków), są nadrukowane informacje o tym, co należy do nich wrzucać. Wydawało się, że już weszły normalne zasady segregacji, dzięki czemu więcej odpadów nadawało by się do recyklingu a i sama segregacja byłaby prostsza. Jednak na stronach urzędu gminy nie pojawiło się potwierdzenie tej zmiany. Radość była przedwczesna. Urząd gminy potwierdza, że nadal obowiązują stare zasady:

Informacje dotyczące aktualnych zasad segregacji odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej gminy oraz na broszurach wydawanych w Urzędzie Gminy Jasło- pok. 113. Zasady te obowiązują niezmiennie od dnia 24.10.2013 roku.

Zasady te można znaleźć też na stronie z harmonogramem. Tak więc wszelkie reklamówki jednorazowe, kubki po jogurtach i cała masa innych opakowań foliowych będzie nadal zapełniała czarne worki z odpadami niepodlegającymi recyklingowi.

Jak informuje urząd gminy, nadruki na workach znalazły się przez pomyłkę:

Worki firmy EKOMAX, posiadające nadruki z wytycznymi dotyczącymi zasad segregacji, zostały omyłkowo rozprowadzone przez pracowników w/w firmy na terenie gminy i nie należy sugerować się tymi zaleceniami. (Informacje uzyskane od mieszkańców oraz od firmy EKOMAX)

Kilka tygodni temu zostały rozprowadzone naklejki z kodami kreskowymi do znakowania worków ze śmieciami. Mimo, że dołączona ulotka sugerowała jakoby tylko worki bez naklejek miały być sprawdzane to będzie na odwrót, czyli sprawdzane będą worki oznakowane a nieoznakowane będą zostawiane:

Kody kreskowe dostarczone mieszkańcom gminy służyć mają weryfikacji czy odpady są segregowane według obowiązujących zasad oraz czy mieszkańcy wywiązują się ze złożonej w urzędzie deklaracji (przykładowo osoba deklaruje selektywną zbiórkę odpadów, ponosi z tego tytułu niższą opłatę, natomiast nie prowadzi rzetelnej segregacji). Docelowo worki nieoznakowane nie będą zabierane, stąd bardzo ważne jest, aby na każdy wystawiony worek nakleić kod kreskowy.


Poniżej komunikat Urzędu Gminy Jasło:

Urząd Gminy Jasło uprzejmie informuje o obowiązku znakowania kodami kreskowymi wszystkich wystawionych worków z odpadami komunalnymi, które należy nakleić w widocznym miejscu.

Kody kreskowe z worków są sczytywane przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Jasło, którą jest podmiot o nazwie: „EKOMAX” Jerzy Kotulak.

Odczyty kodów kreskowych stanowić będą podstawę do weryfikacji złożonych deklaracji przez mieszkańców pod kątem zadeklarowanego systemu zbierania odpadów „u źródła” – sposób selektywny/nieselektywny.

W przypadku braku wystarczającej ilości kodów należy zgłosić się do pok. 113 – I piętro UG Jasło, ul. Słowackiego 4, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto, przypominamy a zarazem zachęcamy do rzetelnej segregacji odpadów komunalnych, co ma bezpośredni wpływ na koszty całego systemu gospodarowania odpadami, a przede wszystkim na osiągany przez gminę poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów jak: tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku ( Dz. U. z 2012 roku poz. 645).

Przyjęte na terenie Gminy Jasło zasady segregacji są niezmienne od października 2013 roku.


data ostatniej modyfikacji: 2015-07-31 16:21:03