Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

Zofia Macek „Zasłużona dla Kultury Polskiej”

Czytanie łączy pokolenia - historyczne wędrówki po gminie Jasło, to uroczyste spotkanie mieszkańców gminy Jasło i gminy Tarnowiec z okazji nadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Zofii Macek. Odznaczenie nadawane jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie wręczyli: Alicja Zając - senator RP oraz Stanisław Pankiewicz - wójt gminy Jasło.

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej przygotowali: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach oraz Stowarzyszenie Parafii Szebnie DZIEDZICTWO.

Zofia Macek, jest autorką wielu prac historycznych opisujących dzieje wsi Szebnie. Społecznikiem - historykiem z wykształcenia, znawcą regionu oraz założycielką Izby Pamięci Narodowej przy Szkole Podstawowej w Szebniach. Jako jedna z nielicznych działaczek społecznych zorganizowała w 1979 roku Zjazd byłych więźniów Obozu Zagłady w Szebniach.

Opracowała i wydała "Dzieje Szkoły Podstawowej w Szebniach" w 1981 r., "Wieś Szebnie" 1993 r., "Parafia Szebnie" 2002 r., "Zarys Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach" 2005 r., "OSP w Niepli na tle dziejów wsi" w 2009 r., Przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach i młodzieżą szebieńską zostały wydane i opracowane zbiory wierszy autorki pt. "W magicznym świecie pszczół" 2010 r., "Wesołe historie z pszczelego ula"2011 r., skierowane do najmłodszych czytelników, biografia ks. J. Opioły pt. "Kapłan Niezłomny" 2010 r. oraz obszerna publikacja historyczna pt. "Obóz pracy przymusowej w Szebniach" 2013 r. Autorka swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga i tworzy z bibliotekarzami gminy Jasło Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.

Prowadzi liczne spotkania autorskie oraz edukacyjne dla dzieci, młodzieży jak również dorosłych z terenu powiatu jasielskiego i krośnieńskiego wspierając ich pierwsze próby pisarskie i wydawnicze "Młodzież gotuje - Dobre maniery drogą do kariery" oraz "Iluzje". Autorka objęła swoim patronatem gminny konkurs historyczny "Zachować w pamięci - historia mojej rodziny", którego celem jest ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym żyją.

Z publikacji autorki korzystają całe rzesze studentów, młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców regionu a opisane dzieje historyczne są niezbędnym i rzeczowym materiałem do prac doktoranckich, magisterskich i licencjackich.

Nastrojowa część artystyczna w wykonaniu młodzieżowego zespołu Tarnina z Tarnowca prowadzonego przez M. Kapała była znakomitym uzupełnieniem tej uroczystości.

Podczas spotkania można było zapoznać się z wystawą zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej oraz publikacji Zofii Macek. Uczestnicy spotkania obejrzeli również multimedialną prezentację dorobku kulturowego autorki.

Uroczyste spotkanie odbyło się 18 lipca w sali domu ludowego w Szebniach.

Organizatorami spotkania byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Stowarzyszenie Parafii Szebnie DZIEDZICTWO, radny wsi Szebnie, Koło Gospodyń Wiejskich w Szebniach i Sołtys wsi Szebnie.

Organizatorzy spotkania wraz z autorką serdecznie dziękują wszystkim osobom, które pomogły w realizacji spotkania.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach


data ostatniej modyfikacji: 2014-07-21 23:53:22