Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
tag
kategoria

5 miesięcy bez pociągów, rewitalizacja linii kolejowej

W związku z kolejnym etapem prac na linii Rzeszów - Jasło, od 1. kwietnia do końca sierpnia zostanie zawieszony ruch pociągów. Nie będzie również zastępczej komunikacji autobusowej.

Rewitalizacja

Trwa modernizacja linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło. Efektem tych prac będzie między innymi skrócenie czasu przejazdu pociągów między Jasłem a Rzeszowem (więcej o projekcie).

Po zimowej przerwie, w kwietniu ma się rozpocząć kolejny etap prac. W związku z tym, w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2014 zostanie zawieszony ruch pociągów na tej trasie. Zawieszone będą także połączenia z Jasła do Zagórza bo z powodu remontu, szynobusy nie miały by się jak tam dostać z Rzeszowa gdzie mają swoją bazę (teoretycznie możliwy byłby dojazd okrężna trasą przez Tarnów i Stróże lub zorganizowanie obsługi szynobusów w Zagórzu ale wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami).

Bez komunikacji zastępczej

Tym razem jednak, inaczej niż dotychczas, na czas zamknięcia toru nie zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza (a przynajmniej na razie nie jest zapowiadana). Wydaje się to ryzykownym sposobem walki o klienta. Skoro przez tak długi czas nie będzie ani pociągu ani nawet komunikacji zastępczej to osoby korzystające jeszcze z transportu kolejowego będą zmuszone znaleźć inny środek transportu. A jeśli już znajdą to mogą przy nim pozostać na stałe. Dziwi również brak komunikatów o zawieszeniu połączeń. Gdy np. 9 marca zmieniał się rozkład jazdy - komunikaty były z dość dużym wyprzedzeniem, teraz gdy zmiana jest zdecydowanie istotniejsza - komunikatów brak.

Przewozy Regionalne informują, że w okresie od 1.IV - 31.VIII.14r. Organizator Przewozów nie zamówił przewozów na linii nr 106/108.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (Organizatora Przewozów) wyjaśnia:
W 2014 r. od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2014 r. Województwo Podkarpackie nie będzie organizowało i finansowało kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Rzeszów - Jasło i Jasło - Zagórz. Powyższe podyktowane zostało pracami rewitalizacyjnymi, które będą prowadzone przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013. We wrześniu br. ruch pasażerski na liniach nr 106 i nr 108 zostanie przywrócony.
Powyższa decyzja uwarunkowana była również brakiem środków finansowych na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.
Zaznaczyć należy, że prace torowe w tym zamknięcia linii kolejowych stanowią utrudnienia w realizacji kolejowych przewozów pasażerskich i skutkują odpływem pasażerów. Praktyka jednak wykazała, że wprowadzenie komunikacji zastępczej generuje koszty, a nie przeciwdziała spadkowi frekwencji.

Przyszłość kolei na południe od Rzeszowa

Przy okazji kilka informacji od Biura Prasowego UMWP na temat możliwości i planów związanych z przewozami pasażerskimi na liniach 106 (Rzeszów - Jasło) i 108 (Stróże - Krościenko).

Odnośnie zwiększenia atrakcyjności oferty, która aktualnie (2 pary połączeń dziennie) jest skierowana do bardzo nielicznego grona potencjalnych pasażerów:
Województwo Podkarpackie jest w trakcie uchwalania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego. Powyższy dokument przewiduje kontynuowanie kolejowych przewozów pasażerskich na liniach 106 i 108 oraz docelowo zwiększenie ilości uruchamianych pociągów na ww. liniach.

Odnośnie wydłużenia połączeń, np. za zachód od Jasła w celu skomunikowania z pociągami do Tarnowa i Nowego Sącza:
Dla połączeń w relacjach Jasło-Nowy Sącz (Tarnów) dłuższy odcinek tej relacji znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego. W przypadku podjęcia przez Województw Małopolskie inicjatywy uruchomienia ww. połączeń, Województwo Podkarpackie rozpatrzy możliwość wygospodarowania środków na rekompensatę należną Operatorowi za wykonywanie przewozów na terenie Województwa Podkarpackiego.

Odnośnie budowy łącznicy Przybówka - Krosno Turaszówka lub Szebnie - Jedlicze Męcinka mającej skrócić czas przejazdu na trasie Krosno - Rzeszów:
Budowa łącznika kolejowego spinającego linię nr 108 Stróże Krościenko z linią 106 Rzeszów Jasło rozpatrywana jest do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przy udziale środków unijnych. Na chwilę obecną niemożliwe jednak jest określenie, który wariant zostanie przyjęty do realizacji. Wybór najkorzystniejszego wariantu wytrasowania przebiegu łącznika zostanie dokonany dopiero po sporządzeniu studium wykonalności.


data ostatniej modyfikacji: 2014-03-30 23:21:55