Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Segregacja odpadów - Wójt przypomina

Informacja o konieczności prawidłowej segregacji odpadów i oznaczania worków numerem domu.

Wójt Gminy Jasło ponownie przypomina mieszkańcom o prowadzeniu rzetelnej segregacji odpadów komunalnych, aby w workach przeznaczonych do odpowiedniej frakcji znajdowały się odpady, zgodnie z zasadami segregacji.

Właściciel nieruchomości, który złożył deklarację dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, jest zobowiązany do oznakowania w/w worków – Nr DOMU. Przedmiotowe worki podlegają weryfikacji pod względem poprawnego segregowania odpadów.

Odpady segregowane należy wystawić w dniu odbioru odpadów segregowanych, natomiast pozostałości po segregacji - w dniu wywozu odpadów zmieszanych, odbieranych wg harmonogramu.

Wszelkie zmiany dotyczące m.in. zasad znakowania worków na odpady segregowane, będą przedmiotem kolejnej informacji.

» więcej informacji, w tym harmonogram odbioru i zasady segregacji


data ostatniej modyfikacji: 2014-01-24 14:29:03