Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Wiadomości

kategoria

IV powiatowy konkurs "Dzień Matki w powiecie jasielskim"

Konkurs skierowany do mieszkanek wsi powiatu jasielskiego, które amatorsko piszą wiersze, opowiadania lub tworzą piękne dzieła plastyczne w zaciszach swych domostw.

Konkurs Dzień Matki 2014 - plakat

Podsumowanie konkursu odbędzie się 26 maja 2014 roku w sali domu ludowego w Szebniach.


Regulamin konkursu
pt. "Dzień Matki w powiecie jasielskim - wspomnienia literacko - plastyczne kobiet wiejskich".

ORGANIZATOREM KONKURSU jest:
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach oraz Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle.

CELE KONKURSU
Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury, konfrontacje ludowej twórczości literackiej dorosłych i młodzieży, promocja utalentowanych twórców ludowych ziemi jasielskiej.

ZASADY UCZESTNICTWA  
1. Konkurs skierowany jest do kobiet - mieszkanek wsi powiatu jasielskiego, które amatorsko piszą wiersze, opowiadania lub tworzą piękne dzieła plastyczne w zaciszach swych domostw.
2. Uczestnicy nadsyłają teksty lub prace plastyczne związane z tematem "Dzień Matki w powiecie jasielskim - wspomnienia literacko - plastyczne kobiet wiejskich".
3. Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  • Poezja - uczestnik nadsyła jeden zestaw trzech wierszy (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.)
  • Opowiadanie - uczestnik nadsyła jedno opowiadanie nie dłuższe jak dwie strony (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.)
  • Praca plastyczna - uczestnik nadsyła jedną pracę plastyczną stworzoną dowolną techniką.

Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej z wymienionych kategorii!

4. Każdy zestaw wierszy, opowiadanie lub praca plastyczna musi być opatrzona podpisem oraz zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail (jeśli to możliwe).  
5. Podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłana praca konkursowa została wykonana samodzielnie i wyraża on zgodę na promocję i publikację w IV tomiku wspomnień matek powiatu jasielskiego.
6. Prace konkursowe należy przesłać pod adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238 w terminie do 30 kwietnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i prac plastycznych.
8. Laureaci konkursu otrzymają statuetki, nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów.
9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas uroczystości z okazji Dnia Matki.

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają tomik pokonkursowy.
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jurorami. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów i zdjęć prac plastycznych w pokonkursowym tomiku poetyckim oraz do cytowania utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów.


data ostatniej modyfikacji: 2014-01-10 23:01:04