Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Nowe zasady segregacji śmieci

W stosunku do dotychczasowych zasad uprościł się podział i zmniejszyła liczba worków. Tworzywa sztuczne, papier i metale będą zbierane łącznie.
W dalszej części wiadomości - informacja Urzędu Gminy Jasło.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JASŁO

Przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych obowiązuje następująca kolorystyka worków do gromadzenia odpadów komunalnych:

 1. worek żółty – z przeznaczeniem na tworzywo sztuczne, papier i tekturę oraz drobne metale

  WRZUCAMY:
  z tworzyw sztucznych:

  -butelki typu PET po napojach i wodach mineralnych, olejach spożywczych, mleku,
  -opakowania po chemii gospodarczej, płynach do spryskiwaczy, płynach do chłodnic, ketchupach,
  - reklamówki, worki foliowe, folie,
  - pojemniki po lodach, rybach, jogurtach, margarynach, itp.,
  -wiaderka, doniczki, skrzynki po napojach,
  z papieru i tektury:
  - kartony, tektura falista
  - gazety, czasopisma, ulotki, katalogi
  - opakowania z papieru (pudełka, torby)
  z metali:
  - puszki po napojach,
  - puszki po konserwach
  - opakowania po produktach spożywczych
  NIE WRZUCAMY!!!
  z tworzyw sztucznych:

  - wiaderek po farbach, klejach,
  - materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych,
  - elementów RTV i AGD,
  - opakowań zabrudzonych olejami, smarami samochodowymi,
  - wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych trwale połączonych z innymi materiałami,
  - tubek po kosmetykach, pastach
  z papieru i tektury:
  - tapet,
  - papieru, kartonu zabrudzonego ziemią, olejami, farbami, klejami budowlanymi
  z metali:
  - puszek po farbach
  - metali zabrudzonych ziemią, farbą olejami technicznymi,
  - baterii, akumulatorów, żarówek
  - gwoździ, kapsli, śrub, nakrętek


 2. worek zielony – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe

  WRZUCAMY:
  - butelki białe i kolorowe,
  - słoiki po przetworach, ketchupach, musztardach i innych produktach spożywczych
  NIE WRZUCAMY!!!
  - szyb okiennych, samochodowych, zbrojonych,
  - żarówek, lamp, lusterek,
  - szkła żaroodpornego, porcelany, ceramiki


 3. worek brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji

  WRZUCAMY:
  - resztki pożywienia roślinnego i pozostałości kuchennych,
  - skoszoną trawę, świeże lub zeschnięte liście, gałęzie, opadłe owoce itp.,
  - drobne rośliny i kwiaty ozdobne
  NIE WRZUCAMY!!!
  - kości i twardych resztek pożywienia, np.: łupin orzechów, kokosów i innych owoców
  - drewna, sklejki i innych wyrobów drewnopochodnych,
  - tłuszczów zwierzęcych, resztek mięs wszelkiego rodzaju oraz padłych zwierząt,
  - innych substancji nie ulegających biodegradacji

  Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone mogą być gromadzone selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych pod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.


 4. worek czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne, które pozostały po przeprowadzonej wcześniej segregacji odpadów komunalnych.


Przy selektywnej zbiórce odpadów wymaga się:
– wymycia szkła bezbarwnego i kolorowego ( butelki, słoiki itp.),
– płukania zimną wodą tworzyw sztucznych.
Przy selektywnej zbiórce odpadów nie wymaga się:
– zrywania etykiet,
– odkręcania nakrętek z butelek szklanych i tworzywa sztucznego.

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz


data ostatniej modyfikacji: 2013-06-14 11:21:16