Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Umowa na rewitalizację linii kolejowej Przybówka - Jasło

Do 30.09.2014 ma się zakończyć projekt obejmujący m.in. wymianę toru na szlaku Przybówka – Jasło i przebudowę przystanku Szebnie. Modernizacja ma skrócić czas przejazdu pociągów z Jasła do Rzeszowa, zmniejszyć hałas i poprawić bezpieczeństwo. Przystanek w Szebniach ma wzbogacić się o nowy peron.


informacja prasowa:

Kolej dla Podkarpacia. Rewitalizacja trasy do Jasła

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na rewitalizację odcinka Przybówka – Jasło i przebudowę mostu kolejowego na odcinku Babica – Czudec, na linii kolejowej Rzeszów – Jasło.

Inwestycja uzupełnia rewitalizację linii kolejowej Rzeszów – Jasło prowadzonej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2013 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończą roboty obejmujące wybrane odcinki na tej linii od stacji Rzeszów Główny do stacji Boguchwała oraz od stacji Czudec do mijanki Przybówka o łącznej długości blisko 41,5 km.

Kolejna inwestycja, polegająca na poprawie stanu odcinka Przybówka – Jasło i mostu kolejowego pomiędzy Babicą a Czudcem, umożliwi skrócenie czasu jazdy pociągów o około 16 minut oraz zwiększenie prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 80 i 100 km/h. Obecnie na linii występują liczne ograniczenia prędkości do 60, 40, a nawet do 30 km/h. Zgodnie z umową, rewitalizacji będzie podlegał odcinek o łącznej długości około 17 km. Kompleksowa wymiana toru na szlaku Przybówka – Jasło i zastosowanie nawierzchni bezstykowej, poprawi nie tylko stan linii, ale jednocześnie wpłynie na ograniczenie hałasu. W ramach projektu przewidziana jest też przebudowa dwóch przystanków: Wojaszówka i Szebnie. Przystanki te zyskają między innymi nowe perony, umożliwiające również korzystanie z nich przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Poprawi się bezpieczeństwo na 19 przejazdach kolejowych i na jednym przejściu dla pieszych oraz na 30 obiektach inżynieryjnych (w tym na 5 mostach, 1 wiadukcie i 24 przepustach).

Wykonawcą umowy jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo „UNITOR B” Sp. z o.o. oraz Infra SILESIA S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, które zaprojektuje i wykona roboty budowlane za kwotę 52 273 906,53 PLN brutto. Zakończenie i rozliczenie projektu zaplanowane jest do 30.09.2014 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego według projektu o nazwie: ”Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 18,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura Techniczna”.

źródło: PKP PLK
foto: SW3


data ostatniej modyfikacji: 2013-04-30 19:09:10