Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria

Stary Kościół i parkan - aktualne plany

Informacja dotycząca planowanych prac remontowych przy Starym Kościele w Szebniach

Rozpoczynają się prace remontowe przy Starym Kościele. W styczniu br. Ksiądz Proboszcz podpisał umowę, która przewiduje, że Parafia nasza otrzyma 166 tysięcy złotych pomocy ze środków Unii Europejskiej, która przekazała te środki poprzez Lokalną Grupę Działania Nowa Galicja w Kołaczycach. Pieniądze te stanowić będą 80 % kosztów przewidzianych do poniesienia na remont ogrodzenia Starego Kościoła. Dwadzieścia procent przewidzianych jest jako wkład własny naszej Parafii – czyli trzeba dołożyć z własnych, parafialnych pieniędzy ok. 33 tysiące złotych. Pieniądze te pozwolą na wyremontowanie ok. 2/3 całego ogrodzenia Starego Kościoła. Zakończenie prac remontowych przewidziane jest 30 września 2013 roku, ale wierzymy, że uda się wcześniej zakończyć te prace.

Od zaangażowania parafian zależeć będzie czy w tym czasie zdołamy wspólnie doprowadzić do wyremontowania pozostałej 1/3 części ogrodzenia.

Mamy nadzieję, że wyrażana tak często przez wielu parafian troska o Stary Kościół i jego otoczenie spotka się teraz z przychylnością większości z Nas, nie tylko mieszkańców Szebni ale ze wszystkich miejscowości.

Przeprowadzenie tego przedsięwzięcia będzie znacznym wysiłkiem organizacyjnym naszej Parafii a to z tego względu, że środki finansowe z Unii Europejskiej wypłacone zostaną dopiero po zakończeniu remontu i poprawnym rozliczeniu wszystkich przewidzianych w projekcie budowlanym prac.
Pomocą przy remoncie Starego Kościoła służy Parafii Gmina Jasło, która mocno wsparła starania a właściwie zdecydowała o przyznaniu pieniędzy z Unii Europejskiej. Znaczną pomocą służy także zawiązane pod koniec ubiegłego roku Stowarzyszenie Parafii Szebnie Dziedzictwo, które wzięło sobie za główny cel dbałość o dziedzictwo kulturowe naszej Parafii. Służy pomocą i radą w przeprowadzeniu prac remontowych. Stowarzyszenie skupia mieszkańców wszystkich miejscowości Parafii. Jeśli ktoś miałby wolę przystąpienia do Stowarzyszenia to jest ono otwarte na każdą osobę chętną do pomocy.

W najbliższych tygodniach wyłoniony zostanie wykonawca remontu ogrodzenia i miejmy nadzieję, że jak zrobi się cieplej rozpoczną się prace.

Warto jeszcze dodać, że na pomalowanie dachu Starego Kościoła Parafia otrzymała z budżetu Gminy Jasło kwotę 20 tysięcy złotych. Prawdopodobnie za taką kwotę nie będzie można pomalować całego dachu, co wiązać się będzie z koniecznością wydatków parafialnych.

Parafia złożyła także wniosek do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dotację na remont bryły Starego Kościoła. Złożony został wniosek na dotację w kwocie ponad 160 tysięcy złotych. Parafia czeka na rozpatrzenie tego wniosku i liczy, że konserwator zabytków, która na początku w lutym obejrzała nasz Stary Kościół i była pod wrażeniem tego zabytku, zdecyduje o przyznaniu dotacji.

Tak więc jako wspólnota parafialna rozpoczynamy w tym roku szeroko zakrojone prace remontowe przy Starym Kościele. Proboszcz Parafii nie jest w stanie sam poradzić sobie z przeprowadzeniem tych wszystkich prac, dlatego liczy na wsparcie Parafian.

Wojciech Piękoś
Prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie „Dziedzictwo” 


data ostatniej modyfikacji: 2012-03-08 16:40:21