Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Wiadomości

kategoria
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych, zasadach segregacji i opłatach.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych i zasadach segregacji.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych i zasadach segregacji.
Aby skorzystać z ulgi 5,40 zł na osobę miesięcznie za kompostowanie bioodpadów trzeba złożyć deklarację w urzędzie gminy. Aby ulga była naliczona od początku roku, trzeba zdążyć do 10. lutego.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych, opłatach i zasadach segregacji.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 grudnia br.
Od 1 stycznia 2020 roku czeka nas podwyżka opłat za odpady a segregacja będzie obowiązkowa. Wysokość podwyżki można ograniczyć korzystając z ulgi za kompostowanie bioodpadów.
Nastąpiła także zmiana numeru konta, na które można wpłacać należności za gospodarowanie odpadami.
Podatek od środków transportowych, podatek rolny, i podatek od nieruchomości nie uległy zmianie. Podatek leśny nieznacznie się zmniejszył i w roku 2019 wynosi 42,2356 zł.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych, opłatach i zasadach segregacji.
Odbiór odpadów zmieszanych po raz kolejny został odwołany.
Następne