Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Wiadomości

kategoria
Podatek od środków transportowych, podatek rolny, i podatek od nieruchomości nie uległy zmianie. Podatek leśny nieznacznie się zmniejszył i w roku 2019 wynosi 42,2356 zł.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych, opłatach i zasadach segregacji.
Odbiór odpadów zmieszanych po raz kolejny został odwołany.
Od 27 sierpnia do 5 września 2018r. można złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny kocioł na gaz, kocioł na biomasę lub kocioł na ekogroszek.
Według ogłoszenia Urzędu Gminy, odbiór odpadów zmieszanych w tym tygodniu ma być zrealizowany.
Odbiór odpadów zmieszanych w tym tygodniu został odwołany.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych i zasadach segregacji.
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Jasło na okres 3 lat (obowiązuje od 29.05.2018 r.)
Podatek od środków transportowych, podatek rolny, i podatek od nieruchomości nie uległy zmianie. Podatek leśny w roku 2018 wynosi 43,3532 zł.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych i zasadach segregacji.
Następne