Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria
Termin: 2021-09-23 17:00

Zebranie Wiejskie

dom_ludowy
miejsce: Dom Ludowy

Sołtys wsi Szebnie informuje, że w czwartek 23 września 2021 r. o godz. 17:00 w Sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek obrad zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i przedstawienie jego tematyki.
  2. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach w bieżącym roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2022.
  4. Przyjęcie zadań na 2022 rok do realizacji z budżetu gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr ewid. 104/2.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.data ostatniej modyfikacji: 2021-09-15 11:33:09