Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria
Termin: 2020-09-06 17:30

Zebranie Wiejskie

dom_ludowy
miejsce: Dom Ludowy

Sołtys wsi Szebnie informuje, że w niedzielę 6 września 2020 r. o godz. 17:30 w Sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i przedstawienie jego tematyki.
 2. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach w bieżącym roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2021.
  a. Przedstawienie propozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  b. Dyskusja nad propozycjami.
  c. Głosowanie.
 4. Przyjęcie zadań na 2021 rok do realizacji z budżetu gminy.
  a. Przedstawienie propozycji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  b. Dyskusja nad propozycjami.
  c. Głosowanie.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie zebrania.

Wszystkich mieszkańców wsi Szebnie bardzo serdecznie Zapraszam!

Sołtys wsi Szebnie

data ostatniej modyfikacji: 2020-08-28 10:36:56