Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl
kategoria
Termin: 2019-09-29 16:30

Zebranie Wiejskie

dom_ludowy
miejsce: Dom Ludowy

Sołtys wsi Szebnie informuje, że w niedzielę 29 września 2019 r. o godz. 16:30 w sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i przedstawienie jego tematyki.
 2. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach w bieżącym roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2020.
  a. Przedstawienie propozycji Rady Sołeckiej
  b. Dyskusja nad propozycjami
  c. Głosowanie
 4. Przyjęcie zadań na 2020 rok do realizacji z budżetu gminy.
  a. Przedstawienie propozycji Rady Sołeckiej
  b. Dyskusja nad propozycjami
  c. Głosowanie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek nr ewid 1081/1 i 969/6.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

Lokalizację działek można sprawdzić m.in. na stronie jaslo.e-mapa.net (można wyszukać wg numerów działek)


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-26 09:54:52