Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Zapowiedzi

kategoria
Termin: 2018-09-23 16:30

Zebranie Wiejskie 2018 (3)

dom_ludowy
miejsce: Dom Ludowy

Sołtys wsi Szebnie informuje, że w niedzielę 23 września 2018 r. o godz. 16:30 w sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i przedstawienie jego tematyki.
 2. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach w bieżącym roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2019.  
  a. Przedstawienie propozycji Rady Sołeckiej.
  b. Dyskusja nad propozycją.
  c. Głosowanie.
 4. Przyjęcie zadań na 2019 rok do realizacji z budżetu gminy.  
  a. Przedstawienie propozycji Rady Sołeckiej.
  b. Dyskusja nad propozycjami.
  c. Głosowanie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr ewid. 121/20.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

Lokalizację działki można sprawdzić m.in. na stronie jaslo.e-mapa.net (można wyszukać wg numerów działek)


data ostatniej modyfikacji: 2018-09-17 11:30:25