Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Zapowiedzi

kategoria
Termin: 2018-06-11 18:00

Zebranie Wiejskie 2018 (2)

dom_ludowy
miejsce: Dom Ludowy

Sołtys wsi Szebnie informuje, że w poniedziałek 11 czerwca 2018 r. o godz. 18:00 w sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

    Porządek obrad zebrania:
  1. Otwarcie Zebrania
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Jasło w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Jasło w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
  4. Sprawy różne
  5. Zakończenie zebrania

data ostatniej modyfikacji: 2018-06-07 13:33:45