Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Zapowiedzi

kategoria
Termin: 2018-04-29 17:00

Zebranie Wiejskie 2018 (1)

dom_ludowy
miejsce: Dom Ludowy

Sołtys wsi Szebnie informuje, że w niedzielę 29 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 w sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

    Porządek obrad zebrania:
  1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie jego tematyki.
  2. Przedstawienie informacji o planowanych zadaniach do wykonania w bieżącym roku.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży działek o Nr ewid. 1091/1, 949 i 950.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania we władanie gminy drogi wewnętrznej wydzielonej z działek o Nr ewid. 973/5 i 971/3.
  5. Sprawy różne.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

Sołtys Wsi Szebnie
Rafał Czekalski


Lokalizacje działek można sprawdzić m.in. na stronie jaslo.e-mapa.net (można wyszukać wg numerów działek)


data ostatniej modyfikacji: 2018-04-18 00:07:34