Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Zapowiedzi

kategoria
Termin: 2017-09-17 17:00

Zebranie Wiejskie 2017 (3)

dom_ludowy
miejsce: Dom Ludowy

Sołtys wsi Szebnie informuje, że w niedzielę 17 września 2017 r. o godz. 17:00 w sali Domu Ludowego w Szebniach odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i przedstawienie jego tematyki.
 2. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach w bieżącym roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na rok 2018.  
  a. Przedstawienie propozycji Rady Sołeckiej.
  b. Dyskusja nad propozycją.
  c. Głosowanie.
 4. Przyjęcie zadań na 2018 rok do realizacji z budżetu gminy.  
  a. Przedstawienie propozycji Rady Sołeckiej.
  b. Dyskusja nad propozycjami.
  c. Głosowanie.
 5. Sprawy różne.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

Wszystkich mieszkańców wsi Szebnie bardzo serdecznie zapraszam.

Sołtys Wsi Szebnie  
Rafał Czekalski


data ostatniej modyfikacji: 2017-09-05 17:28:35