Szebieński portal informacyjny - Szebnie.pl

Wiadomości

kategoria
Według ogłoszenia Urzędu Gminy, odbiór odpadów zmieszanych w tym tygodniu ma być zrealizowany.
Odbiór odpadów zmieszanych w tym tygodniu został odwołany.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych i zasadach segregacji.
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Jasło na okres 3 lat (obowiązuje od 29.05.2018 r.)
Podatek od środków transportowych, podatek rolny, i podatek od nieruchomości nie uległy zmianie. Podatek leśny w roku 2018 wynosi 43,3532 zł.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych i zasadach segregacji.
Od 1 kwietnia 2017 miesięczna opłata od jednej osoby będzie wynosić 7 zł w przypadku segregowania śmieci lub 12 zł przy braku segregowania.
Jeśli wystawiłeś worek z odpadami segregowanymi to poszukaj należnego Ci worka na następne śmieci.
Zmiana na stanowisku grabarza i przypomnienie o konieczności uregulowania opłat za miejsca na cmentarzu.
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych i zasadach segregacji.
Poprzednie
Następne